Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Regionala nivån prioriteras i valideringsstrategi

Flyktingsituationen har gjort frågan om tillvaratagande av kompetens mer aktuell än på länge. Samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och arbetslivet runt om i landet behöver utvecklas för att bättre synliggöra och ta tillvara kompetens genom validering. I arbetet med att ta fram den första nationella strategin för validering är regional samverkan och validering inom högskolan prioriterade områden.

Publicerad: 2 mars 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Flyktingsituationen har gjort frågan om tillvaratagande av kompetens mer aktuell än på länge. Regional samverkan är central för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.


Ämnen i artikeln:

ArbeteRegionerArbetsförmedlingenHögskolan

Validering är ett smart verktyg för att synliggöra och tillvarata kompetens. Genom intervjuer, tester och arbetsprover kan individens kompetens prövas mot jobbkraven i ett yrke eller mot målen i en utbildning.

Resultatet blir ett formellt intyg. Det skapar trygghet för arbetsgivaren som vill säkra kompetensen och underlättar för den som söker jobb eller vill utbilda sig vidare. På så sätt underlättas matchningen och kompetensförsörjningen.

Men trots att validering bevisats fungera och trots att frågan utretts flera gånger så genomförs fortarande få valideringar. Regeringen har därför tillsatt en nationell delegation med uppgift att följa, stödja och driva på utvecklingen av validering. Under 2016 ligger fokus på att ta fram en nationell strategi för validering. På delegationens första möte i förra veckan konstaterade vi att den regionala nivån är en viktig del av strategin.

Validering inom högskolan är ett annat område som särskilt kommer att lyftas i delegationens arbete.

I dag varierar tillgången till validering beroende på var i landet du bor. Många kommuner har i dag svårt att tillhandahålla ett brett kursutbud inom komvux. Detta påverkar både möjligheterna till validering och till kompletteringsstudier som behövs för att kompetensen ska svara mot efterfrågan. En förbättrad samverkan mellan kommuner och mellan utbildningsaktörer, Arbetsförmedlingen och arbetslivet inom regioner är en förutsättning för att validering ska bli tillgänglig för fler.

Näringslivsstruktur och utbildningsnivå ser olika ut i olika delar av landet. Aktörer på regional nivå behöver kunna påverka omfattning och inriktning på olika valideringsinsatser utifrån förutsättningarna i den egna regionen. Här har regionerna kommit olika långt i dag.

Tillväxtverkets kartläggning från förra året visar att enskilda branscher och regioner börjat samordna sig kring validering men att det fortfarande finns många vita fläckar på kartan. Dessutom har valideringsarbetet ofta en svag koppling till regionernas övriga arbete med kompetensförsörjning.

Den svenska arbetsmarknaden fungerar inte så effektivt som den skulle kunna göra. Arbetslösheten är i dag hög i vissa grupper, samtidigt som det finns gott om lediga jobb. Matchningsproblemenen leder till att produktivitet och jobbtillväxt hämmas.

Runt om i Sverige finns samtidigt personer som har det efterfrågade kunnandet. Detta gäller inte minst nyanlända, där många har utbildning eller yrkeskunnande inom just de områden där det finns en arbetskraftsbrist. Drygt hälften av de nyanlända i etableringsuppdraget har minst gymnasieutbildning och andelen med en eftergymnasial utbildning ökar.

För att tillvarata den kompetensen måste även högskolorna bli bättre på att validera reell kompetens. Fler behöver få tillträde till kompletterande utbildning som gör individen mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Flyktingsituationen har gjort frågan om tillvaratagande av kompetens mer aktuell än på länge. Regional samverkan är central för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Vi ser fram emot en aktiv dialog och hoppas på inspel som kan främja och utveckla valideringen i Sverige.

Jonas Milton, ordförande Valideringsdelegationen 2015-2019

Elin Landell, kanslichef Valideringsdelegationen 2015-2019

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev