Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Prisökningar stoppar allmännyttans renovering”

Allmännyttiga bostadsföretag vill göra ekologiskt och socialt hållbara renoveringar. Det kräver även ekonomisk hållbarhet i projekten. Därför vill vi se en skattereform för hyresrätten.

Publicerad: 17 mars 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AllmännyttanHyresrätter

Renoveringstakten av allmännyttans bostäder har ökat de senaste åren, men nu ser vi med oro på att detta kan komma att vända. De allt högre byggpriserna gör att vi tvingas stoppa vissa renoveringar.

Hög efterfrågan, låg kapacitet och dålig konkurrens har trissat upp priserna och Örebrobostäder är ett av flera allmännyttiga bostadsbolag som drabbats. Örebrobostäder har tvingats ta det svåra beslutet att stoppa renoveringarna av 48 lägenheter. Det blir helt enkelt för dyrt.

Örebrobostäder vill, liksom många andra allmännyttiga bostadsföretag, göra ekologiskt och socialt hållbara renoveringar. Det kräver även ekonomisk hållbarhet i projekten. För att slutresultatet ska bli bra för både bostadsbolaget, hyresgästerna och kommunen är det en nödvändighet.

När byggpriserna fortsätter öka behöver vi därför i grunden bättre förutsättningar för att klara våra åtaganden. Det är inte minst viktigt med tanke på den pågående statliga utredningen om hyresgästers inflytande vid renovering.

Vi är oroliga över att den ska ge förslag som kraftigt begränsar bostadsbolagens möjligheter att ta ansvar för sina fastigheter till förmån för nuvarande hyresgästers inflytande över vilka renoveringar som ska göras. Det skulle ytterligare försvåra renoveringar och i flera fall tvinga bostadsföretagen att helt stoppa upprustningar.

Bransch- och intresseorganisationen SABO har därför beslutat att i år prioritera renoveringsfrågan och arbeta för att ge allmännyttan bättre möjligheter att renovera hållbart. Det innebär bland annat ett utökat arbete för att öka transparensen på materialpriser. Tanken är också att genom att avtala separat om material och entreprenader konkurrensutsätta större byggbolag så att mindre byggföretag kan utföra mer arbete till allmännyttan.

SABO ska även arbeta för att grossister och leverantörer ska kunna ta en annan plats i entreprenörskedjan. Till detta påbörjas även ett arbete för att kunna ramupphandla stambyten i syfte att pressa priserna och minska de allmännyttiga bostadsföretagens kostnader för upprustning. De medlemsföretag som vill erbjuda valfrihet för hyresgästerna i samband med renovering kommer även få stöd i det arbetet.

Detta ska SABO göra för att stödja Örebrobostäder och alla de andra 305 medlemsföretagen runt om i landet. Men vi kan inte göra allt själva. Vi behöver även en genomgripande förbättring av hyresrättens skattevillkor.

Dagens skatter gör att hyresrätten är cirka 3000 kronor dyrare i månaden jämfört med egnahem och bostadsrätter, enligt den statliga Bostadsbeskattningskommittén.

Vi vill därför se en skattereform för hyresrätten:

• Inför låg moms på bostadshyra

• Inför ROT-stöd till hyresrätten

• Skapa skattefria underhållsfonder

• Ta bort fastighetsavgiften på hyresbostäder

Dessa fyra åtgärder skulle betydligt förbättra Örebrobostäders och andra allmännyttiga bostadsföretags möjligheter att renovera. Vi vill inte bromsa renoveringstakten, vi vill inte stoppa planerade upprustningar. Både bostadsföretag och många hyresgäster längtar efter upprustningar som framtidssäkrar bostäderna och ökar komforten – och att det sker med rimliga hyresförändringar.

Med pressade renoveringspriser, effektivare processer och ändrade skattevillkor förbättras allmännyttans möjligheter att göra detta.

Camilla Andersson, ordförande (S) i Örebrobostäder

Åsa Johansson, ordförande (S) SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AllmännyttanHyresrätter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev