Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Politiker, ta ansvar för krisen i socialtjänsten!

Rekryteringsläget i socialtjänsten är akut. Inom den sociala barn- och ungdomsvården har så gott som alla kommuner svårt att klara av att bemanna verksamheten. Nu måste politikerna i Sveriges socialnämnder ta sitt ansvar.

Publicerad: 26 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nästan samtliga kommuner anser att det är svårt att klara bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården, visar ny rapport från Vision.

Foto: Jessica Gow/TT


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöSocialsekreterare

När Vision sammanställt svaren från landets socialchefer i Socialchefsrapport 2016 står det klart att krisen i socialtjänsten är långt ifrån över. Socialcheferna vittnar om hur arbetsbelastningen och stressen fortsätter att öka, om hur medarbetare blir sjukskrivna samt hur svårt det är att hitta nya kollegor när många väljer att sluta.

Personalbristen får fler allvarliga konsekvenser. Den leder till ökade kostnader när medarbetare måste hyras in, minskad rättssäkerhet, uteblivet barnperspektiv och bristande kontinuitet för medborgare som behöver socialtjänstens stöd.

Till allt det ska läggas att stoltheten över det viktiga jobb som de professionella medarbetarna i socialtjänsten dagligen uträttar naggas i kanten.

Följande siffror är hämtade från vår sammanställning:

■ Över hälften (51 procent) anser att det är svårt att rekrytera personal till socialtjänsten, oavsett personalgrupp.
■ 85 procent anser att det är svårt att rekrytera chefer till den sociala barn- och ungdomsvården.
■ 70 procent anser att det är svårt att rekrytera chefer till försörjningsstöd.
■ Nästan samtliga, 96 procent, anser att det är svårt att klara bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården.
■ 71 procent anser att det är svårt att rekrytera handläggare till myndighetsutövning inom, LSS och försörjningsstöd.
■ Kommuner med färre än 10 000 invånare har extremt svårt att rekrytera personal, oavsett personalkategori.

Vad krävs då för att lösa krisen?

Enligt socialcheferna själva är förutsättningar att stabilisera personalsituationen en av de viktigaste åtgärderna för att skapa goda arbetsvillkor för socialtjänstens chefer och medarbetare. För att det ska vara möjlighet krävs en balans mellan resurser och krav.

Ytterst ansvariga för att skapa balans är våra politiker som har uppdraget att formulera och besluta om ambitionen för landets socialtjänst. Ledamöterna i landets socialnämnder måste därför ta sitt ansvar och garantera resurser som gör det möjligt att nå de politiska målen för verksamheten!

I Socialchefsrapport 2016 presenterar Vision flera åtgärder som bidrar till en stabil personalsituation.

De tio miljarder kronor som från och med 2017 tillförs kommuner, landsting och regioner gör det möjligt för landets kommunledningar att stärka personalsituationen inom socialtjänsten.

Genom att till exempel anställa fler administratörer kan expertisen hos medarbetare och chefer i socialtjänsten bättre tas tillvara.

Alla vakanser, även tillfälliga på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ska tillsättas med tillsvidareanställda för att främja stabilitet.

Den permanenta bemanningen måste vara tillräcklig för att klara tillfälliga arbetstoppar och vakanser.

Kommunerna måste göra långsiktiga satsningar för att uppnå en rimlig lönebild och uppvärdera yrket för medarbetarna i socialtjänsten

Cheferna behöver ett rimligt antal direktrapporterande underställda, ett rimligt ansvarsområde, rätt verktyg och servicefunktioner.

På några håll i landet finns goda exempel på kommuner som har lyckats vända trenden. För att sprida dessa exempel och skapa en arbetsmiljö som bidrar till att stabilisera personalsituationen, fortsätter Vision mycket gärna diskussionen med landets politiker – de som har det yttersta ansvaret för att skapa rimliga arbetsförutsättningar i socialtjänsten. Vi kan nämligen aldrig tillåta att chefer och medarbetare i socialtjänsten överges i en nedåtgående spiral.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev