Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Patienten är en människa, ingen produkt

I dag styr och leder vi utbildning, vård och omsorg så att effektivisering ska ge ekonomisk vinst. En idé som vi hämtat från företag som producerar skolböcker, röntgenapparater och hjälpmedel. Denna idé har sedan 1990-talet blivit alltmer förankrad i vår världsbild och nu kommit nära en naturlag. Tänk om den är fel och i stället skapar svårigheter och problem inom dessa områden?

Publicerad: 9 januari 2018, 09:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Enligt vårdcentralens skriftliga rutiner kan endast ett medicinskt problem behandlas under ett återbesök. Det är inte alltid möjligt, konstaterar överläkaren Alexander Wilczek.


Ämnen i artikeln:

Vinster i välfärdenEffektiviseringLäkarePatientbemötande

Följande är en berättelse om Anna A. Hon är en kunnig och erfaren husläkare som ska följa upp sin patient Bertil B:s blodtrycksbehandling. På den vårdcentral Anna A arbetar på tar ett sådant återbesök cirka tolv minuter. Efter nio minuter börjar de avrunda och dr Anna A håller på att skriva recept och planera för nästa besök, då Bertil B lägger höger hand över sitt bröst och säger: ”och så har jag ont här också”.

Dr Anna A kan då vända sig till mottagningens skriftliga rutiner och där läsa följande ”om patienten tar upp ett annat problem under återbesöket ska hen hänvisas till receptionen för att boka en ny tid”.

Detta är inte ett möjligt alternativ. Bertils bröstsmärtor kan vara akut farliga. Anna undersöker i stället omgående vad bröstsmärtorna beror på. Läkarbesöket blir mycket längre än de tolv avsatta minuterna. Hon gör detta väl medveten om att hela planeringen av den dagen kommer att hamna i rejält olag. Hennes följande patienter kommer att bli sittande i väntrummet med stigande irritation. För Anna blir det också en sen kväll på jobbet för att hinna med all dokumentation som inte hanns med under dagen.

Anna arbetar på en mottagning som styrs av idén om effektiv produktion. En styrning, som leder till att Anna i sitt arbete krockar med sin professionella etik och ofta tvingas in i en samvetskonflikt.

I sjukvården arbetar vi öga mot öga med en annan medmänniska, som ofta befinner sig i en svag och utsatt existentiell situation. Vi är själva vårt arbetsredskap. I det direkta mötet med vår patient är vi också medmänniskor. Så är det inte för dem som producerar skolböcker, röntgenapparater eller hjälpmedel. De möter inte elever, patienter eller brukare direkt.

Om vi talar om ”sjukvårdsproduktion”, måste vi fråga oss vad själva produkten är. Kanske har vi tvingats låna ordet ”produktion” från industrin för att försöka förstå vad en prestationsbaserad sjukvård innebär. En verksamhet som styrs mer av ekonomi än andra värden. Men patienten är inte en produkt.

För många är pengar det man i första hand förknippar med ordet vinst. Att vinstbegreppet blivit så snävt ekonomiskt är sorgligt. Vad är det som gör att det ekonomiska incitamentet är så starkt för oss människor? Som gör att man på dr Anna A:s mottagning pressar in så många patientbesök som möjligt för att samla på de ”pinnar” som ger kassaklirr. Det leder kanske till bättre ekonomi för mottagningen men patienterna hamnar i andra hand och deras doktor i samvetsnöd. Vad det gör med vår sjukvård kan vi dagligen se och höra från våra medier där den ena krisen efter den andra rapporteras.

Förmodligen är denna modell utmärkt för att producera skolböcker, röntgenapparater och hjälpmedel. Här är det i alla fall lätt att förstår vad produkten är.

Mer eller mindre ekonomisk vinst i skola, vård och omsorg kommer sannolikt inte att lösa några problem, eftersom vi behöver se på strukturer som ligger bortom tanken om ekonomisk vinst. Till exempel strukturer som efterfrågar professionens omdöme och ansvar. Vi ser vilka problem som följer när vi ställer de svåra frågorna till marknaden, frågor om hur vi ska styra och leda utbildning, vård och omsorg.

Till sist – vad hände med Bertil B och dr Anna A? Det visade sig att Bertil hade kärlkramp. Han blev väl omhändertagen och hjälpt tack vare Annas snabba insats. Dr Anna A blev efter en tid sjuk i utmattningssyndrom och är nu efter många månaders heltidssjukskrivning tillbaka i 75 procents tjänst på en annan mottagning.

Alexander Wilczek, Med dr, överläkare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev