Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Pacta erbjuder kollektivavtal med stor flexibilitet

Den kommunala arbetsgivarorganisationen Pacta gör nu en stor satsning för att samla de kommunägda verksamheterna i en organisation. Vår styrka är bland annat att vi erbjuder marknadens mest flexibla avtal.

Publicerad: 18 oktober 2011, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Arbetsgivarorganisationer

Pacta är en arbetsgivarorganisation som är nära kopplad till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Våra medlemmar är kommunägda eller privatägda företag och kommunalförbund som vill ha kommunala avtal.

De kommunala avtalen är marknadens mest flexibla avtal som ger stort utrymme för anpassningar av anställningsvillkoren till de förhållanden som råder på orten och hos arbetsgivaren. Genom den nära kopplingen till SKL vars medlemmar har 1,1 miljoner anställda får vi bättre möjligheter att utveckla flexibla kollektivavtal i förhandlingar med våra motparter.

Genom att tillämpa likalydande kollektivavtal ökar också möjligheterna för företag, kommunalförbund, kommuner och landsting att samverka och samordna personalpolitiken och lönesystemen. Tack vare ett stort avtal tillförsäkrar vi oss om att fler besitter kompetens att hantera avtalen i det dagliga arbetet.

Pacta har idag ungefär 560 medlemmar med cirka 48 000 anställda. Det gör att Pacta idag är den klart största arbetsgivarorganisationen för kommunnära verksamheter.

Pacta gör nu en stor satsning för att samla de kommunägda verksamheterna i en organisation. Nyligen genomfördes Pactadagar där många av våra medlemmar hade möjlighet att träffas och utvecklas. I vårt avtal med SKL får medlemmarna tillgång till en särskild Pactasektion och den kompetens SKL besitter i både arbetsgivar- och branschfrågor.

Ingela Gardner Sundström, Ordförande Pacta

Lars Dahlberg, Vice ordförande Pacta

Hans Hedlund, 2:e vice ordförande Pacta

Klas Bergström, VD Pacta

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Arbetsgivarorganisationer

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev