torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Olivia Wigzell och Barnläkarföreningen bär ansvaret”

Redan det faktum att en miljöpartist och motståndare mot åldersbedömningarna fick i uppgift att leda Socialstyrelsens arbete torde vara ett brott mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, menar Nenad Zeba, ortoped och handkirurg, som anser att Sverige försatt sig i en djupt skadlig situation avseende åldersbedömningarna.

Publicerad: 12 januari 2018, 13:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RättssäkerhetBarnperspektivetBarnskyddSocialstyrelsenMigrationMigrationspolitik

Debatten om åldersbedömningar och framförallt metoden MR-knä går hög. Mycket känslor och prestige, mindre fakta. Socialstyrelsen verkar ha fått kalla fötter (SvD 10/1). Uttalandet av avdelningschef Agneta Holmström på Socialstyrelsen (SoS) om hennes myndighets skuld i MR-knä-härvan ter sig gåtfullt, milt uttryckt. Enligt Holmström saknar SoS experter på åldersbedömning. Låt oss därför konsultera SoS:s rapport i ämnet som publicerades 20 april 2016:

”Socialstyrelsen har gjort en kunskapsöversyn om medicinska åldersbedömningar. Inom ramen för projektet har Socialstyrelsen granskat omkring 1400 vetenskapliga artiklar som rör undersökning med röntgen respektive magnetkamera.” ”Kunskapsöversynen utgör ett underlag till ett dialogmöte 2016-04-20 för projektet medicinsk åldersbedömning, samt till Socialstyrelsens slutgiltiga rapport.” ”Projektet har bedrivits vid avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och letts av Carl-Erik Flodmark, medicinskt sakkunnig. Ansvarig enhetschef är Agneta Holmström och avdelningschef Lars-Torsten Larsson. Övriga projektmedlemmar har varit:…”

Låt mig dessutom assistera SoS med att skingra glömskans dimmor och påminna om vilka andra som figurerat i turerna under myndighetens arbete:

Barnläkarföreningen, framför allt läkarna Anders Hjern, Henry Ascher, Jonas Ludvigsson och Carl-Erik Flodmark bedrev länge en intensiv och aktivistisk propaganda mot åldersbedömningar. Samtidigt växte behovet av åldersbedömningar i Sverige och sent omsider beslutades det att SoS skulle göra en genomgång av de olika metoderna.

Barnläkarföreningen såg sin chans att påverka och ville att Carl-Erik Flodmark skulle leda arbetet. ”Barnläkarföreningen har i ett protokoll från ett styrelseinternat 2015 uttryckt att de tror att dialogen förenklas av att Flodmark finns på Socialstyrelsen” (SvD 17/5 -16).

Barnläkarföreningens önskan uppfylldes och det är ingen vild gissning att syftet från föreningens sida var att förhindra införandet av åldersbedömningar genom att skriva ner vedertagna metoder (Kvartal.se 160925). Samtidigt kunde de inte, mot bakgrund av behovet, rakt av säga stopp utan nöjde sig med att säga att åldersbedömningar kanske kunde göras någon gång i framtiden om metoden MR-knä skulle visa sig tillförlitlig på sikt.

En intressant detalj är dock att den i SvD refererade Ottow-studien, som använts för att förkasta MR-knä, presenterades redan den 18 mars 2016 på en konferens i Berlin – alltså en månad innan SoS presenterade sin rapport.

I och med att Carl-Erik Flodmark, miljöpartist, specialist på barnfetma och motståndare till åldersbedömningar fick leda arbetet med SoS rapport, bröt SoS mot regeringsformens som i paragraf 9 säger att:

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. [2010:1408]

Det ansvaret faller på SoS generaldirektör Olivia Wigzell.

Helt oväntat sågade regeringen SoS rapport genom att besluta att införa åldersbedömningar direkt. Det var rätt beslut, men misstaget man gjorde var att man som plåster på SoS:s sår beordrade Rättsmedicinalverket att samarbeta med Carl-Erik Flodmark och SoS – med nu givet resultat…

Hade inte Barnläkarföreningen och SoS i åratal bedrivit sin kampanj så hade man i Sverige redan sedan länge gjort åldersbedömningar – enligt internationellt vedertagna metoder, istället för de skarpt avvikande tillvägagångssätt som vi nu debatterar. Barnläkare om några borde förstå att sätta barnperspektivet främst, men resultatet av Barnläkarföreningens propagandistiska förhållningssätt har bitvis inneburit svåra återverkningar. Såväl personal som boende på HVB-hem har hamnat i svåra situationer där överåriga blandas med barn, ibland med rent ödesdigra och tragiska konsekvenser.

Sammanfattningsvis är det alltså Barnläkarföreningen, Anders Hjern, Henry Ascher, Jonas Ludvigsson, Carl-Erik Flodmark, Agneta Holmström, Lars-Torsten Larsson och Olivia Wigzell som bär det huvudsakliga ansvaret för Sveriges katastrofala och djupt skadliga situation gällande åldersbedömningar av vuxna asylsökande som anger att de är minderåriga.

Nenad Zeba, ortoped och handkirurg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev