Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Ohållbar skatt som skadar tillväxten är inte lösningen”

Liberalerna Johan Enfeldt och Karin Karlsbro försvarade flygskatten i en replik på partivännerna Birgitta Ohlsson och Nina Lundströms artikel. Här bemöter Ohlsson och Lundström.

Publicerad: 30 juni 2017, 09:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Arlanda och Sverige påverkas negativt och tillväxten flyttar till andra metropoler och länder.”


Ämnen i artikeln:

FlygtrafikMiljöKlimat

Alla transportslag ska ta sitt ansvar för miljö-och klimatfrågor. Så även flyget. Svenskt flyg anger att utsläppsminskningen per passagerare minskat med 70 procent de senaste 40 åren. Vi välkomnar utvecklingen, men flyget behöver fortsätta arbetet för ökad hållbarhet. Hållbarhet handlar om tre dimensioner – miljöansvar och det ekonomiska och sociala ansvaret.

Flyget är det enda realistiska resealternativet för många regioner i Sverige. Flyget påverkar framväxten av jobben. Flyget påverkar Sveriges tillväxt i ett globalt perspektiv. Därför har satsningen på Arlanda påtalats av många partier så även Liberalerna i riksdagen och i Stockholms län.

I Stockholm har Liberalerna nyligen pekat ut flyget och Arlanda som strategiskt viktiga i sitt nya trafikprogram. Vi noterar att Stockholms Handelskammare i sin rapport 2017:4 hävdar att flera regionala flyglinjer riskerar att läggas ner om regeringens flygskatt blir verklighet. Flygskatten hotar därmed vissa inrikeslinjer. Då påverkas även arbetstillfällen på orter och regioner.

Nedläggning av flygplatser och minskning av flygrutter är redan en erfarenhet i Norge som införde flygskatt. Länder har infört och avvecklat flygskatter. Länder har avstått från att införa flygskatt på grund av att planen på internationella rutter väljer andra hubbar. Vi behöver ta lärdom av andra länders erfarenheter.

De erfarenheterna visar att det resande som ökar – de internationella linjerna – inte kommer att påverkas. Planen lyfter och landar från en annan internationell hubb istället för Arlanda. På vilket sätt gynnas klimat och miljö av detta?

Arlanda och Sverige påverkas negativt och tillväxten flyttar till andra metropoler och länder. Flygskatten innebär att flygbolagen betalar per passagerare oavsett om det är en resa som sker med den bästa tekniken och biobränsle.

Syftet med ekonomiska styrmedel torde vara att premiera det som leder mot hållbarhet. Flygskatten premierar inte arbetet med att investera i ny teknik, nya energisnåla plan och satsning på biobränsle.  

Liberalerna har i riksdagen lagt flera förslag om hur flyget hållbarhet ska kunna ges förutsättningar att öka. Arbetet fortsätter. Det krävs internationell samverkan vad gäller internationella linjer. Flyget startar och landar där det är mest gynnsamt.

Nationellt finns många åtgärder som kan vidtas. Marktransporter bidrar till flygets utsläpp och därför måste transporter till och från flygplatser bli mer hållbara. Flygbolagens satsning på energisnåla nya plan måste fortsätta. Satsning på nya drivmedel är ett måste.

Differentierade start- och landningsavgifter kan utformas så att miljövänliga alternativ premieras. Gröna inflygningar och flygrutter rakaste vägen bör fortsätta att utvecklas. Men vi är inte nöjda. Fler förslag som skapar incitament för att flyget ska bli hållbart behövs.

Vi ser det viktigt att politik, akademi och näringsliv samverkar för att hitta nya lösningar som inte skada jobben och tillväxten. Det är miljöbelastningen som ska stoppas. Inte resandet och transporter i sig. I detta arbete är Enfeldt och Karlsbro välkomna att bidra.

Nina Lundström, Trafikpolitisk talesperson och riksdagsledamot (L)

Birgitta Ohlsson, Utrikespolitisk talesperson (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FlygtrafikMiljöKlimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev