Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Obehöriga har inte på skolorna att göra

Skolan mitt i byn eller den öppna skolan bygger på idéerna kring Community School-rörelsen. Den bärande tanken är att göra skolan till ett centrum för både barn och vuxna, en mötesplats som omfattar mer än ”bara” undervisning och mer än ”bara” mötet mellan elever och lärare. Ambitionen må vara lovvärd, men den sker till priset av säkerhet och trygghet menar Lotta Edholm (L).

Publicerad: 1 december 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alltför många skolor har så pass många in- och utgångar att det är omöjligt att hålla koll på de som befinner sig på området.


Ämnen i artikeln:

Säkerhet

Skolattacken i Trollhättan sände en chockvåg genom samhället. Denna terrorattack måste nu få konsekvenser för hur vi planerar nya skolor och hur vi rustar de gamla.

För den som har ansvar för skolor och för elever borde dådet i Trollhättan bli en väckarklocka.

Frågor om elevers trygghet i klassrumssituationen står nu överst på agendan. Det har varit ett resultat av ett enträget arbete bland opinionsbildare, inte minst i mitt liberala parti. Skolans arbete för trygghet och studiero och mot kränkningar är oerhört viktigt för liberaler.

Nu är det dags att vi lägger stor kraft också på de fysiska säkerhetsfrågorna. Hur pass väl anpassade är skolorna för att snabbt kunna inrymmas eller larmas in? Hur pass förankrade är säkerhetsrutinerna?

Alltför många skolor har så pass många in- och utgångar att det är svårt eller i praktiken omöjligt att hålla koll på de som befinner sig på området. Hur många skolor saknar rutiner för vad man ska göra om det otänkbara skulle inträffa och man snabbt behöver till exempel låsa in sig?

Jag menar att de säkerhetsproblem många skolor har inte endast beror på att de är felbyggda från början. Det är också en följd av ett ideologiskt tänkande som leder helt fel. I många år har svensk skoldebatt alltför ofta handlat om skolan som en plats ”mitt i byn”. Skolan ska inte bara vara just skola, utan ses också som en fysisk mötesplats mitt i samhället.

Skolan mitt i byn eller den öppna skolan bygger på idéerna kring Community School-rörelsen, som bland annat verkat i England och Tyskland. Den bärande tanken i konceptet är att göra skolan till ett centrum för både barn och vuxna, en mötesplats som omfattar mer än ”bara” undervisning och mer än ”bara” mötet mellan elever och lärare.

Ambitionen om den öppna skolan är lovvärd. Men det sker till priset av att det blir svårare för skolans personal att ha koll på vilka som rör sig i lokalerna och upptäcka och avvisa utomstående.

Obehöriga personer på skolan skapar heller inte den trygghet och studiero som eleverna behöver. Snarare tvärtom. Obehöriga utgör ofta störningsmoment i lärandet och kan bidra till en stökig stämning på skolan. Det kan också bli ett arbetsmiljöproblem för lärarna, om de måste hålla koll på människor som uppehåller sig i eller kring skolan som inte är elever.

Jag skulle vilja föra fram en motsatt vision. Skolan är så pass viktig att den ska vara en plats vigd åt elever och personal, åt det lärande och den utveckling som sker där varje dag. Förutom elever, lärare och annan personal har endast de personer som skolan bjuder in, som föräldrar, föreläsare och andra gäster, rätt att vistas där.

Jag menar att det måste vara tydligt att obehöriga inte har på skolorna att göra. Skolan är inte en allmän plats. Skolorna måste få hjälp och stöd i att kunna upprätthålla detta. Alla skolor måste kunna ställa krav på huvudmän och hyresvärdar att bistå i säkerhetsarbetet och att se till att infrastrukturen, som vad gäller möjlighet till ut- och inrymning, faktiskt fungerar. Det förekommer tyvärr exempel på skolor där centrala låssystem saknas eller inte fungerar.

Skolan ska inte vara ett samhälle i miniatyr, som är öppet för alla som vill komma dit. Att värna skolan som en plats för lärande är inte att bidra till ett mer ”stängt” samhälle. Det är att stå upp för den verksamhet som ska ske där; elevers lärande och utveckling under trygga förhållanden.

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Säkerhet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev