Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Ny politik ger invandrare jobb

Frågan om invandrades sysselsättning handlar mest om invandringens vara eller icke vara. Istället borde debatten och arbetsmarknadspolitiken fokusera på sysselsättningsfrågan för utrikes födda.

Publicerad: 25 maj 2012, 11:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Centerpartiet vill att Sverige ska bli ett nybyggarland. Ett land dit man kan komma som flykting, anhöriginvandrare eller arbetskraftsinvandrare och skapa en positiv framtid tillsammans med andra människor.

Vi ser alla det dramatiska genomslaget av utanförskapet för utrikes födda tydligt i statistiken, inte minst i vårpropositionen. Det handlar om bland annat skolresultaten, arbetslösheten och den relativa barnfattigdomen. Samtidigt handlar den allmänna debatten om att barnfattigdomen, skolresultaten och arbetslösheten ökat på bred front. Sanningen är att det i själva verket i stor utsträckning handlar om utrikes födda, särskilt flyktinginvandrade och dess anhöriga, som under årtionden levt på undantag i samhället oavsett vem som regerat landet.

Delar av regeringens politik, inte minst utformningen av välfärdens olika försäkringar, har tyvärr inte alltid hjälpt de som hamnat utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka. Det kanske är så att reformerna till och med förstärkt utanförskapet för många utrikes födda.

I den senaste långtidsutredningen visar forskningen något förenklat att lägre arbetslöshet uppnås om de sökande är mer konkurrenskraftiga. Detta kan tyckas självklart men det avspeglas inte tillräckligt i regeringens politik. Jag menar att vi mycket tydligare måste driva en politik där den enskilde människan och hennes individuella förutsättningar på nytt hamnar i centrum. Det handlar om alla människors lika möjligheter till ett rikt liv, men även om Sveriges konkurrenskraft i en hårt globaliserad värld. Åtgärderna för att detta skall bli möjligt bör ta flera olika utgångspunkter.

1. Särskild statlig skolpeng för utrikes födda med flyktingbakgrund. I allt för många kommuner finns det för lite resurser för att hantera de utmaningar som det innebär med hög andel elever utan goda språkkunskper och trauma bakom sig.
2. Utrikes födda, med flyktingbakgrund, som är långtidsarbetslösa skall helt slippa arbetsgivaravgift under fem år. Detta för att minska risken vid anställning för arbetsgivaren och minska trösklarna för individen till ett första arbete.
3. Särskilt undantag att behålla delar av socialbidraget under två år efter anställning. Det är samtidigt viktigt att se över hur socialbidragen och föräldraledigheten stödjer arbetslinjen de första åren i Sverige.
4. Inför sociala krav i relevanta offentliga upphandlingar om att anställa långtidsarbetslösa utrikes födda med flyktingbakgrund som del av uppdraget.
5. Inför en särskild avtalsform (med parterna) med lön och villkor som minskar risken för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa.
6. Inför särskilda lärlings- och praktikanttjänster som både innebär lägre ersättningsnivåer men också subventionerade anställningar och praktik.

Att subventionerade arbeten eller andra åtgärder ersätter arbeten som annars skulle ha utförts av andra (det vill säga ger upphov till så kallade undanträningseffekter) är inte något avgörande argument emot subventioner eller särbehandling så länge undanträngningen är till förmån för svagare grupper. Särskilda insatser för svaga grupper, till exempel utrikes födda med flyktingbakgrund, kan motiveras inte bara utifrån ett jämlikhetsperspektiv utan också från ett effektivitetsperspektiv.

Jag ser att Centerpartiet har en viktig roll att spela i utformningen av en ny arbetslinje för alliansen. Ett första steg för att skapa nybyggarlandet Sverige är att erbjuda de utrikes födda med flyktingbakgrund ett aktivare och bättre stöd.

Hans Dahlgren, ordförande Centerpartiets välfärdsgrupp

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev