söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Nu stärks det nordiska kunskapssamarbetet

Vi har mycket att vara stolta över i Norden, men vi står inför stora samhällsutmaningar och oroande tendenser i vårt närområde. Vid det nordiska ministermötet i Stockholm har de nordiska ministrarna för utbildning och forskning därför fattat en rad beslut för att skapa starka och trygga samhällen, genom ökat samarbete inom områden som lärarutbildning, integration och språk samt forskning.

Publicerad: 26 april 2018, 12:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bild från nordiska ministermötet i Stockholm. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.


Det nordiska samarbetet blir allt viktigare när omvärldens präglas av osäkerhet. Vårt samarbete vilar på att våra länder har en stark demokrati, välfärd och gemensamma värdegrunder. Vi har en hög social tillit till det gemensamma i våra samhällen, den är kittet i den nordiska modellen. I en allt mer osäker värld måste vi nu värna om allt detta samtidigt som vi utvecklar det som gör våra länder så starka och innovativa.

Idag ser vi oroande trender som inte bara får fäste i andra delar av världen utan även i vår närhet. Det förekommer hot och hat, det sprids desinformation, propaganda och osanning. Den akademiska friheten för universitet och högskolor har hotats i länder i vårt närområde. I sådana tider är det viktigt att värna om kunskapens, bildningens och vetenskapens roll. De nordiska ländernas och de självstyrande områdenas utbildning och forskning bygger på starka gemensamma kärnvärden med öppna universitet och högskolor där den akademiska friheten är skyddad. Vi måste också främja goda möjligheter till utbildning för att ge människor ökade möjligheter i livet och även ökad trygghet när arbetsmarknaden förändras snabbt av digitaliseringen. Om detta står vi som är Nordens ministrar för utbildning och forskning eniga.

Forskning och kunskap står för hopp och trygghet i en föränderlig tid.

Under Sveriges ordförandeskap har Sverige valt att fokusera på frågor som stärker grunden i det nordiska samarbetet för utbildning och forskning. En grund för mötet i Stockholm har varit att vi ser att arbetet behöver fortsätta för att stärka våra länders utbildning och forskning, och för att se till att människor kan ta del av utbildning under hela livet oavsett var de bor.

Ministermötet i Stockholm har landat i tre konkreta beslut:

Vi har beslutat att förstärka samarbetet i Norden inom utbildning. Fokus för detta  arbete blir på områden som förskola, integration och språkutveckling hur lärarutbildningarna kan utvecklas samt erkännande av kvalifikationer. Vi ser att det är viktigt att vi lär av varandra för att möta de utmaningar och möjligheter som dagens flerspråkiga samhällen innebär. Språkkunskaper blir allt viktigare i ett globalt samhälle, och de flesta nordiska länderna har gemensamt att vi har många elever och studenter som talar ett eller flera språk utöver undervisningsspråket. Här kan vi dra nytta av det nordiska språksamarbetet för att främja och vidareutveckla dagens flerspråkighet.
Vid mötet har ett avtal signerats om tillträde till högre utbildning. Den innebär att sökande till högskoleutbildning som är bosatta i ett annat nordiskt land kommer ges tillträde till sina offentliga högre utbildningar på samma eller likvärdiga villkor som sökande från det egna landet. Tidigare i år har vi också tillsatt en expertgrupp om automatiskt erkännande av kvalifikationer i Norden. Genom dessa två steg kan högre utbildning göras mer tillgänglig för alla i Norden. Samtidigt som människors möjlighet att röra sig inom Norden kan öka. 
Vi har också beslutat att utveckla och förstärka det existerande nordiska forskningssamarbetet genom en rad principer och en gemensam vision för samarbetet.

Nu fortsätter arbetet. Vårt mål är att Norden även i framtiden ska vara en ledande kunskaps- och kompetensregion. Tillsammans kan de nordiska länderna och de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland verka som en stark enad kraft i Europa och vara en region som fortsatt är en global förebild för kunskap och välfärd.

Helene Hellmark Knutsson, Sveriges minister för högre utbildning och forskning (S)

Sanni Grahn-Laasonen, Finlands utbildningsminister (saml.)

​​​​​​​Søren Pind, Danmarks uddannelses- og forskningsminister (V)

Iselin Nybø, Norges forsknings- og høyere utdanningsminister (V)

Jan Tore Sanner, Norges Kunnskaps- og integreringsminister (H)

Lilja Alfreðsdottir, Islands utbildnings, forsknings och kulturminister (Framstegspartiet)

Tony Asumaa, Ålands minister kultur, idrott, IT och utbildningspolitik (lib)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev