Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Nu inför vi en läsa-skriva-räkna-garanti

Nidbilden av den svenska skolan är att svenska elever knappt kan läsa, skriva eller räkna. Sant är att allt fler elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och att fler elever än tidigare har problem med grundläggande kunskaper. Detta måste vi ändra på. Därför inför Pysslingens skolor nu en läsa-skriva-räkna-garanti.

Publicerad: 8 december 2014, 13:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alla ska kunna läsa - därför inför vi en räkna-skriva-läsa-garanti!


Ämnen i artikeln:

PedagogikKvalitetSkolorganisation

Enligt skollagen är det varje skolas uppdrag att lära alla elever läsa, skriva och räkna. Trots det sker det inte alltid. En granskning som Dagens Nyheter och SCB har genomfört visar att mellan en tredjedel och hälften av de elever som lämnar nian med underkänt betyg i matematik hade problem redan i årskurs fem.

Statsminister Stefan Löfven sa i sin regeringsförklaring att ”en läsa skriva-räknagaranti ska tas fram så att insatser kan sättas in snabbt.” Något konkret förslag på hur det ska gå till har dock ännu inte setts till.

Vi har under flera år arbetat med ett systematiskt kvalitetsarbete, som vi kallar AcadeMediamodellen – en konkret handlingsplan för att nå våra mål. Vi har redan sett goda resultat av vårt arbete, och vill därför dela med oss av våra lärdomar och tankar om vad vi vill förbättra.

Alla barn i våra skolor ska redan i förskoleklassen gå igenom en strukturerad, vetenskaplig utvärderingsprocess. Resultaten ska redovisas till elevhälsoteamet på skolan. Eventuella stödåtgärder ska sättas in i tid för att hjälpa de elever som ligger i riskzonen för att inte nå kunskapsmålen. Detta ska diskuteras i samverkan med specialpedagogerna som ingår i elevhälsoteamet.

Elever som går i förskoleklass, alltså sexåringar, testas redan i dag enligt en metod som heter Fonolek. Testerna görs under vårterminen när eleverna har ett halvårs skolgång bakom sig. De elever som då inte har tillräckliga kunskaper får en period av intensiv träning för att blir mer språkligt och fonologiskt medvetna.

I nästa steg, alltså årskurs 1-3, följer vi elevernas läsutveckling med hjälp av ”God läsutveckling” som är en metod som testar läsningens fem dimensioner. Dessa är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Varje elevs utveckling kartläggs genom att man på ett schema markerar var eleven står. Tester och uppföljning görs alltså kontinuerligt för att i tid hitta alla som riskerar att halka efter. Samtidigt följer vi upp metoderna och gör en ordentlig utvärdering av dem tillsammans med forskare.

Vi kan naturligtvis aldrig garantera att alla våra elever ska vara duktiga i att läsa, skriva och räkna. Men vi kan garantera att vi ska hitta och hjälpa alla elever som riskerar att få problem i dessa färdigheter. Vårt ansvar för elevernas kunskapsutveckling är mycket stort. Våra resultat är förhållandevis goda. Pysslingen skolors elever har, när de går ut årskurs nio, bättre resultat än rikssnittet. 2013 nådde 83,5 procent av våra elever målen i alla ämnen. Siffran för samtliga nior i Sverige var 77 procent.

Alla elever har rätt till en skolgång där deras nyfikenhet och kreativitet tas tillvara, och där de får med sig de kunskaper de behöver för att lyckas i livet. Genom att i våra drygt 50 skolor ännu tydligare fokuserar på detta viktiga kunskapsuppdrag vill vi bidra till att göra den svenska skolan bättre. För att svensk skola ska bli bättre behöver alla goda krafter samverka. Detta är ett av våra bidrag till ett bättre skolsverige och ett bättre Sverige.

Anna-Karin Crutze, utbildningsdirektör Pysslingen skolor

Sofia Larsen, för- och grundskolechef Academedia

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev