Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Ni polariserar när det som krävs är samarbete”

Alla har rätt att förvänta sig en välfärd av högsta klass. Ska vi nå dit behöver vi samarbeta, och det innebär bland annat att välkomna fristående utförare oavsett driftsform. Vinster i företag är inte på långa vägar det största bekymret i den vardag vi befinner oss i, utan utmaningarna finner vi inom helt andra områden.

Publicerad: 5 mars 2015, 12:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Samarbete - inte polarisering - mellan olika driftsformer är framtiden.

Foto: Leif Engberg/Maja Suslin, TT


Ämnen i artikeln:

VinstförbudKvalitetVälfärdstjänsterHVBVinster i välfärden

Välfärdens framtida organisering är en angelägen fråga för oss alla. Och precis som civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Jonas Sjöstedt (V) ger utryck för i sin artikel på DN Debatt i dag torsdag (5/3) delar vi uppfattningen om att alla har rätt att förvänta sig en välfärd av högsta klass. Ska vi nå dit behöver vi samarbeta och det innebär bland annat att på kort och lång sikt inkludera och välkomna fristående och privata utförare oavsett driftsform.

Dagens besked om inriktningen i utredningen om välfärden andas en fortsatt polarisering mellan de olika driftsformer som utförarna i välfärden har. Det är ingen bra start. Driftsformfrågan kommer nu att störa arbetet med hur vi tillsammans skapar och utvecklar välfärdssektorn ytterligare. Det är olycklig för det finns så otroligt mycket annat att prioritera och göra tillsammans. Och vinster i företag är inte på långa vägar det största bekymret i den verksamhetsnära vardag vi befinner oss i utan utmaningarna finner vi inom helt andra områden.

Vi hade en försiktig förhoppning om ett politiskt engagemangsskifte med tydligt fokus på hur vi skulle kunna utveckla kvalitetskonkurrensen i välfärden. Vår önskan var att huvudinriktningen i utredningen skulle vara hur vi i vård och omsorg sätter större vikt vid utfallen och resultaten av de insatser som utförs i vård och omsorg. Det av den enkla anledningen att rätt eller fel kvalitet är lika rätt eller lika fel för vård- och omsorgstagarna oavsett vilken driftsform utföraren har.

Fristående och privata utförare gör i dag stor nytta och levererar överlag i linje med eller bättre än kommunala utförare. Exempelvis inom HVB har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Socialstyrelsen tidigare kommit fram till att fristående HVB-hem uppfyller bedömningskriterierna för god kvalitet bättre än offentliga HVB och att fristående HVB har en högre andel föreståndare med relevant utbildning. Vi vet också, enligt IVO, att fristående verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas, har kommit något längre i kvalitetsarbetet än kommunala.

Att påvisa att fristående och privata utförare är bättre än kommunala är populistiskt tycker vissa, och det är inte heller den största nyttan med konkurrens och mångfald i välfärden. Utan den viktigaste nyttan är att fristående och privata utförare driver kvalitetsutvecklingen framåt, något som alla gynnas av.

Enligt en undersökning som SKOP genomförde på vårt uppdrag i januari och februari i år framkommer att 8 av 10 socialchefer anser att fristående utförare just bidrar till kvalitetsutveckling i social omsorg. Nästan alla socialchefer, 96 procent respektive 97 procent, anser också att fristående utförare kännetecknas av professionalism och att samarbetet med fristående utförare är bra eller mycket bra.

Den kulturen, det vill säga att se samarbete som en framgångsfaktor och något bra, är något vi ska vara mycket rädda om och vårda ömt. För vi kommer behöva vara samarbets- och lösningsorienterade för att möta de mycket stora utmaningar välfärdssektorn står inför. Polariseringen kommer vara ett hot mot detta samarbete och det är mycket olyckligt.

Vi har inga som helst bekymmer med att samarbeta med offentliga, ideella eller kommersiella aktörer så länge de har en sund värdegrund, en vilja att utveckla kvaliteten och tryggheten för vård- och omsorgstagarna. Vårt arbete med att tvätta bort ett ”vi och dem” i välfärden kommer envist och kompromisslöst att fortsätta och vi kommer ta ansvar för en konstruktiv och framtidsinriktad debatt om välfärdens framtida organisering.

I vår framtid ryms alla driftsformer, också dem som går med vinst, och i vår framtid bedöms alla aktörer utifrån vad de levererar, inte utifrån vilken driftsform de har. På det sättet sätter vi vård- och omsorgstagarna i centrum och på det sättet tar vi som branschorganisation samhällsansvar. Det är det som driver oss.

Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News