lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Minska först sjuktalen i de S-styrda landstingen

Socialminister Annika Strandhäll (S) och oppositionslandstingsråd Jens Sjöström (S) gör rätt i att peka på den oroande tendensen med ökande sjuktal. Men det är inte i Stockholms läns landsting utan i socialdemokratiskt styrda landsting och regioner som medarbetarna mår sämst, skriver Peter Carpelan, forsknings- och personallandstingsråd (M) i Stockholms läns landsting i en replik.

Publicerad: 15 februari 2018, 12:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

OhälsaSLLLäkareSjuksköterskorSjukfrånvaroSjukskrivningarKompetensutvecklingArbetsmiljö

REPLIK: Stockholms läns landsting (Sll) är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar hårt varje dag för att korta vårdköerna och öka tillgängligheten. Likt övriga landsting och regioner i landet har vi en brist på erfarna grund- och specialistutbildade sjuksköterskor och vissa typer av specialistläkare.

Alliansen i Sll har tagit ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjningen. Under 2016 fattade landstingsfullmäktige beslut om en landstingsövergripande strategi som pekar ut kompetensförsörjning, utbildning, vidareutbildning, lönebildning samt ledarskap som särskilt prioriterade områden. Strax innan sommaren 2017 kompletterades strategin med en konkret handlingsplan innehållandes 32 uppdrag som sjukvårdsverksamheterna behöver verkställa fram till 2019. Ett arbete som Socialdemokraterna med oppositionslandstingsråd Jens Sjöström (S) i spetsen valt att stå utanför och tidvis förhala vilket ytterst drabbar våra medarbetare och patienter.

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar med sina förslag i sin debattartikel, eftersom vi i landstinget redan genomför flera åtgärder. Jens Sjöström (S) och Annika Strandhäll (S) sätter dock fingret på en oroande aspekt inom landstingsdriven vård- och omsorgsverksamhet: de ökande sjuktalen. Vi är medvetna om problemen och har även vidtagit en rad åtgärder för att få ned ohälso- och sjuktalen i Stockholms läns landsting:

■ Arbetsmiljön ska utvecklas i en nära dialog med fackföreningar och de vårdcentraler och sjukhus vården bedrivs i.
■ Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvårdsverksamheter ska få ökad kunskap om vikten av hälsosam schemaläggning.
■ För att främja att unga läkare inte överarbetar ska läkarnas arbetstid behovsstyras i högre utsträckning än i dag, så att bland annat veckoarbetstiden om 40 timmar inte överskrids.
■ Vårdpersonal behövs dygnets alla timmar och för att premiera sjuksköterskor att arbeta kväll, natt och helg har landstinget tillsammans med Vårdförbundet förhandlat fram en ny arbetstidsmodell. Det ger bland annat sjuksköterskor och barnmorskor ytterligare 40 timmar extra ledighet per år, det vill säga en dryg arbetsvecka, för ökad återhämtning.

Vi tar frågorna på stort allvar. Vi har därför beslutat att genomföra en kartläggning för att ta reda på varför medarbetare väljer att arbeta deltid, det vill säga mindre än 100 procent. Samtidigt har vi satt in konkreta åtgärder för att få ner ohälso- och sjuktalen.

Sll är bland de landsting och regioner i landet som har lägst andel sjukfrånvaro som varat i minst 30 dagar finns. Det är istället i socialdemokratiskt styrda landsting och regioner som medarbetarna mår sämst, så som landstinget Västernorrland, Västerbottens läns landsting, landstinget Sörmland samt landstinget Västmanland. Det vore mer klädsamt om Sveriges socialminister Annika Strandhäll (S) i stället fokuserade på dessa.

Peter Carpelan, forsknings- och personallandstingsråd (M) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev