måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Metoderna som rustar chefen mot projektioner

Publicerad: 30 mars 2021, 12:56

Region Stockholm har börjat arbeta med så kallade reflektionskort, skräddarsydda för pandemin, med en uppsättning rågor som kan användas för att få i gång en diskussion om hur krisen påverkar arbetsplatsen. Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån

Att ta emot projektioner både upp- och nedifrån hör till chefsrollen – särskilt i ansträngda situationer som under en pandemi. Här är metoderna som kan förbereda chefen för att hantera medarbetarnas känslostormar.

Ämnen i artikeln:

Krishantering

Åsa Nilsson

asa.nilsson@dagenssamhalle.se


Frustration, besvikelse, oro och stress. Det är naturliga känslor för chefer i offentlig sektor efter ett år med coronaviruset. Tyvärr hör det till jobbet, men att prata om känslorna kan hjälpa, säger David Bergman, läkare och forskare på Karolinska institutet.
Han har forskat om ledarskapsprogram för läkare och chefer samt en metod som kallas Backstage. Där möter man kollegor som arbetar på samma nivå som en själv: läkare möter läkare, chefer möter andra chefer, och i gruppen reflekterar man sedan kring arbetsmiljön och sin roll i organisationen under ledning av en handledare.

David Bergman har varit handledare för Backstage-grupper inom sjukvården under det senaste året.
– Det som skiljer sig jämfört med före pandemin är att behoven nu är större. Chefer, sjuksköterskor och läkare är mer ansträngda. Man märker att det finns stora behov av att ta stöd av varandra, lära av varandra, att inte få känslan att det är fel på mig utan att inse att ens reaktioner är naturliga. Cheferna är också pressade och det är vanligt med känslor av att inte räcka till.

Just för chefer kan utrymmet för reflektion vara extra viktigt. De befinner i frontlinjen under pandemin.
– Chefen är väldigt synlig och påpassad från olika håll. Det gör att man är sårbar och mottaglig för reaktioner och projektioner från medarbetare. Som chef behöver man vara rustad för att kunna ta emot detta, säger David Bergman.
Chefsrollen är alltid utsatt och många upplever det som ensamt. I tider av kris blir det ännu tydligare.
– Känslor som ilska och besvikelse kan uppstå både gentemot överordnade och medarbetare. Man kan känna att man borde klara av situationen bättre.

Att reflektera kring sin situation tillsammans med kollegor har visat sig vara hjälpsamt. Både chefer och deras medarbetare märkte positiva förändringar i ledarskapet efter Backstage-grupperna, och arbetsmiljön påverkades positivt i den studie som genomförts.
Känslorna kommer dock inte försvinna – att hantera svåra situationer hör chefskapet till.
– Det ingår tyvärr. Det är det man har betalt för, brukar jag säga, säger David Bergman och skrattar.
Så det är normalt att uppleva frustration och oro?
– Ja, det skulle jag våga påstå. Det är en del av chefsjobbet att ta emot projektioner både från överordnade och medarbetare. Det får man stå ut med. Men reflektionstid med kollegor i grupp under handledning kan göra en mer kompetent och rustad för de här känslorna.

Kollegialt stöd och reflekterande är ett sätt att arbeta som diskuterades av forskare på ett SKR-seminarium nyligen.
Just att skapa möjligheter och tid för att reflektera över sin situation var något som flera av föreläsarna tryckte på som centralt för att förebygga stress och ohälsa på jobbet.
– En faktor som verkar vara betydelsefull är den psykosociala miljön: sociala kontakter, socialt stöd – bra och trevlig stämning, om man ska uttrycka det enkelt, säger Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet.

Backstage-modellen har använts av Stockholms stad i många år. I Helsingborg har man arbetat med en annan modell där personal inom socialtjänsten fick reflektera över sin arbetssituation tillsammans med kollegor, vilket också påverkade arbetsmiljön positivt.
Ytterligare en modell att arbeta med är så kallade reflektionskort. Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi i Region Stockholm har tagit sådana, skräddarsydda för pandemin, med en uppsättning frågor som kan användas för att få igång diskussionen om hur krisen påverkar arbetsplatsen. Verksamheter i flera regioner har använt sig av dessa.

Det är inte bara medarbetare i den hårt ansträngda vården och omsorgen som kan drabbas av ohälsa på grund av det under pandemin förändrade arbetslivet. Hemmajobbande tjänstepersoner riskerar till exempel att tappa det sociala stöd som forskningen visar är en viktig friskfaktor.
Gunnel Hensing tror att det är extra viktigt att jobba med arbetsmiljöfrågor just nu.
– Ja, det skulle jag våga påstå. Med tanke på alla stora påfrestningar riskerar arbetsgivare att tappa kompetens. Om man inte ger det stöd medarbetare behöver nu kan fler komma att bli utbrända och sjukskrivna. Jag tror att det är en väldigt klok investering att satsa på det här under pandemin.

Men hur ska chefen hitta utrymme när läget är så pressat?
– Ja, hur får man tid? Det beror lite på arbetsplatsens struktur och det här vet cheferna bäst, men man kan tänka att fem minuter är ändå fem minuter. Har man en arbetsplatsträff så tror jag att bara du som chef lyfter frågan visar det att du är intresserad och tar frågorna på allvar, säger Gunnel Hensing.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev