Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Mer yrkeshögskola ger stora vinster

Yrkeshögskolan är en okänd men effektiv utbildning. De studerande får ofta erbjudande om anställning innan de hunnit sluta sin utbildning. Det finns en stor outnyttjad potential i denna skolform.

Publicerad: 16 maj 2013, 12:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadHögskolan

Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet och studenterna utbildas för en konkret yrkesroll. Teori blandad med praktik, så kallat lärande i arbete. Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år. Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria.

År 2011 examinerades 11 976 studerande från utbildningar inom yrkeshögskolan. 74 procent av dessa hade hittat ett jobb efter en månad. Efter sex månader var siffran uppe i 90 procent. Samtidigt finns det en stor outnyttjad potential – Myndigheten för yrkeshögskolan avslår 7 av 10 utbildningsansökningar, trots att över 50 procent av dessa bedöms möta ett efterfrågat behov på arbetsmarknaden.

Av cirka 1 000 ansökningar till myndigheten för utbildningar med start under 2013, avslogs cirka 700 utbildningar. 400 av dessa avslogs på grund av brist på medel, inte på grund av för låg bedömd utbildningskvalitet eller förväntat utfall på arbetsmarknaden.

Vad skulle hända om man kunnat starta ytterligare 400 utbildningar inom yrkeshögskolan? Här följer ett räkneexempel:

• Varje utbildning examinerar cirka 20 studerande.
• Det betyder totalt cirka 8 000 studerande.
• Om 8 av 10 skulle få arbete betyder det 6 400 personer som får ett nytt arbete.
• Årskostnaden för en studerande i yrkeshögskolan är cirka 100 000 kronor, inklusive bidragsdelen från CSN.
• Årskostnaden för en arbetslös är över 300 000 kronor, samtidigt som de sociala kostnaderna är enorma.

Ovanstående kalkyl är inte perfekt i alla delar, men den visar en sak. En satsad krona på yrkeshögskolan har potential att sänka de offentliga utgifterna netto med två kronor. Dessutom skulle flaskhalsar på arbetsmarknaden försvinna och fler kunna gå till ett riktigt arbete.

Hans Molander, vd Learning Partner, Nyköping

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadHögskolan

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev