Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Löneavtalen förpliktigar

Kommuner och landsting är efter denna avtalsrörelse Sveriges mest decentraliserade sektor när det gäller lönebildning. Nu ska vi vårda våra avtal och det förpliktigar alla som sätter löner inom våra områden, skriver ledningen för SKL:s förhandlingsdelegation.

Publicerad: 26 juni 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Lönebildning

Inom den kommunala sektorn finns sex huvudöverenskommelser. År 2010 gällde att endast sex procent av medarbetarna inom dessa hade avtal utan centralt fastställda löneökningstal och 41 procent hade centralt fastställda individgarantier. Den centrala styrningen var med andra ord betydande. År 2015 kommer 59 procent av medarbetarna i vår sektor att ha avtal utan centralt fastställda nivåer, det kommer inte att finnas några individgarantier och endast ett avtal kommer då att ha en lägstlön.

Alla dessa är mått på decentraliserad lönebildning, precis i linje med det uppdrag som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) getts av sin kongress och som SKL:s styrelse och förhandlingsdelegation strävat efter. Vi har all anledning att vara nöjda med utfallet och vi vet att andra sektorer sneglar på oss för att kunna decentralisera sina avtal på samma vis.

Vi har visserligen redan nått längre än andra sektorer men vi hoppas och tror att vi kan ta ytterligare steg i framtiden. Det tror vi kommer gynna både medarbetarna i sektorn och alla de verksamheter där de arbetar. Genom att flytta makten över lönen och villkoren till arbetsplatsen där chefer och medarbetare dagligen vistas så kopplas lönebildningen till både enskilda medarbetares prestation och verksamhetens resultat på ett bättre vis. Våra fackliga motparter vill precis detta. ”Se till att utveckla den individuella lönebildningen” får vi höra vid förhandlingsborden. Det ska vi arbeta vidare med och i flera avtal gör vi också ett gemensamt arbete med de fackliga organisationerna för att utveckla processerna kring lönebildningen.

Även andra tycker som vi, att den decentraliserade lönebildningen är framtidens modell. SACO:s ordförande Göran Arrius skrev till exempel nyligen detta på sin blogg: ”Jag vill tydligt slå fast. Individuell lönesättning är framtiden. Centrala avtal som bestämde löneökningarna för individen fungerade när medarbetarna var utbytbara mot varandra. Den tiden är som bekant förbi på de flesta arbetsplatser. Det ställer nya krav på arbetsgivare och fackliga organisationer. Vi är på god väg. Men inget är så bra att det inte kan bli ännu bättre."

Det är precis så. Att vi nu har Sveriges mest decentraliserade avtalsportfölj förpliktigar också. Vi kommer från centralt håll i SKL stödja processerna lokalt och kommer att hålla diskussionen levande om avtalens betydelse och innebörd med våra medlemsgrupper. Även fackförbunden måste göra detta hos sina medlemmar.

Men det viktigaste efterarbetet av allt är nu det som ska göras lokalt. De avtal vi slutit i förhandlingsrummen i Stockholm är bara första steget i processen. Det är nu avtalen måste vårdas och användas till sin fulla potential ute i kommuner, landsting och regioner. Ett fortsatt bra arbete lokalt är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta decentraliseringen av lönebildningen i vår sektor.

Ingela Gardner Sundström, förhandlingsdelegationens ordförande (M), Sveriges Kommuner och Landsting

Lars Dahlberg, 1:e vice ordförande (S) SKL:s förhandlingsdelegation

Hans Hedlund, 2:e vice ordförande (C) SKL:s förhandlingsdelegation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Lönebildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev