Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Ledarens värderingar sätter standarden

Den senaste Sverigestudien visar att positiva värderingar som traditionellt förknippats med svenskt ledarskap nedvärderats som en följd av samhällsskandaler och enskilda ledares agerande.

Publicerad: 8 juni 2011, 11:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Idag råder det en brist på medvetna ledare, inom både näringsliv och politik, skriver de fyra personerna bakom Sverigestudien.

Foto: Colourbox


Allt fler organisationer och företag hävdar att de styrs utifrån sina värderingar. Genom att berätta om dessa värderingar vill man locka kunder och skapa intresse. Så även våra politiska partier. Värderingar och kultur tillmäts gärna orsaken till framgång eller misslyckande. Värderingar har fått allt större utrymme i människors vardag. Detta har redan fått konsekvenser för politikens och näringslivets ledare. Det gäller att leva som man lär.

Chefer och ledare är extra utsatta och granskas för vad som sägs och hur de beter sig. Hänger det chefen gör, ihop med det som sägs blir ledaren trovärdig, det känner alla till. Men handen på hjärtat, hur många chefer är medvetna om vilka värderingar som styr ens eget och andras beteenden? Värderingarna finns där oavsett om vi är medvetna om dem eller inte, och de påverkar våra beslut och vårt handlande.

Idag råder det en brist på medvetna ledare, inom både näringsliv och politik. Det positiva är att fler och fler tycks ha förstått denna kraft och tar möjligheten att berätta om bolagets, partiets och sina egna värderingar. Men det behövs fler!

Under de senaste tre åren har vi genom Sverigestudien följt och kartlagt utvecklingen av de rådande värderingarna i Sverige. Resultaten från mätningarna visar på tillförlitlighet i form av återkommande värderingar under alla tre åren. Men vi ser också trender som allvarligt pekar på nedprioriteringar av positiva värderingar, traditionellt förknippade med Sverige.

Särskilt cheferna bär ett tungt ansvar för denna förflyttning. Negativa beteenden som uppmärksammas i media riskerar att ge ringar på vattnet. Vi tänker på mutskandalen i Göteborg, toppolitiker som hastigt får sluta och hisnande bonusar inom statliga Vattenfall. Eller AMFs ordförande som tycker det är ok att själv betala 4 procent i skatt och drar på sig kritik av Skatteverket. Som ledare kanske man kan intala sig att enskilda händelser inte påverkar andra så mycket, men det gör de. Vi ser en tydlig förflyttning till mer egoistiskt drivna värderingar bland de svarande i Sverigestudiens senaste mätning (maj 2011). Vår analys visar att denna förändring har en stark koppling till samhällsskandaler och enstaka händelser. Vilket Sverige vill vi egentligen ha?

När värderingar som är positiva för samhället får stå tillbaka, till förmån för mer egoistisk vinning, är det inte för att varken chefen eller vi innerst inne inte tror på dem. Tvärt om, mätningarna visar att svenskarna tror på positiva värderingar och att göra gott för andra. Men när beslutsfattare agerar mer och mer av egen vinning följer andra efter – det ledaren gör blir ett accepterat beteende. Årets resultat av Sverigestudien visar en trist utveckling, för om alla bara tänker på sig kommer också alla att förlora!

Bättre är att ledare i politik och näringsliv kan bryta en negativ spiral och göra skillnad redan idag, genom att göra sig medveten om

 vilka ens personliga värderingar är och hur de påverkar ens dagliga beslut. 
 vilka värderingar som råder på arbetsplatserna. 
 vilka värderingar som just nu genomsyrar samhället.

Svenska beslutsfattare kan göra som i våra grannländer: uppmuntra till dialoger om det samhälle våra gemensamma värderingar obevekligen leder till (konsekvensen av våra handlingar). Denna typ av medskapande dialoger har redan startat i länder som Lettland, Island och Finland. Politiker på högsta nivå har förstått vikten av och kraften i de värderingar som råder i landet. De tar en synlig och aktiv del av denna process och känner väl till både de positiva och värderingar som kan vara begränsande för landets utveckling. Goda samhällen byggs av positiva värderingar som bottnar i varje människa.

Låt oss se till att det blir en nytändning och injektion för det goda och uthålligt starka Sverige som vi alla längtar efter.

För Sverigestudien,
Tor Eneroth, kulturchef Volvo IT
Maria Ivarsson, Group Manager Fortos Management
Andrea Jovell Swensson, kommunikationskonsult Vidunderlig
Martin Sande, managementkonsult Preera

Andrea Jovell Swensson, Kommunikations-konsult, Vidunderlig

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev