Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Låt varje barn bli sin egen lyckas smed

Det är allas vår skyldighet att ge ensamkommande flyktingbarn en så bra start som möjligt i sitt nya hemland. Från Hantverkarnas sida kommer vi att göra vad vi kan för att bättre länka samman utbildning och näringsliv i lärlingsutbildningar på företagen.

Publicerad: 17 januari 2012, 11:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Ensamkommande

Varje år kommer ett stort antal ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Unga människor som söker sig till vårt land utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare. De kommer hit från flykt och förtryck för att kunna göra något som har varit omöjligt i deras gamla hemländer; att söka sin egen lycka och att förverkliga sina drömmar. På alla nivåer i vårt samhälle behöver vi samverka, så att varje ensamkommande flyktingbarn kan få vägledning och verktyg att bli sin egen lyckas smed.

De ensamkommande flyktingbarnen utgör inte en homogen grupp. Här finns barn och ungdomar i varierande ålder; från de längre tonåren upp till unga vuxna, som redan sett vuxenvärldens krav och förutsättningar. Här finns det skilda människor med skilda erfarenheter, utbildningsnivåer och färdigheter. I Sverige väntar samma form av integrationskoncept för alla, i form av förberedande skola/gymnasieskola, följt av en reguljär utbildningsgång.

Att utgå från att en modell passar alla är fel väg att gå. Systemet slår mot de barn och ungdomar som har stora kunskapsluckor i andra ämnen förutom svenskan. Personer som förutom att tillägna sig ett nytt språk dessutom måste sätta sig in i ämnen som exempelvis matematik och engelska – i vissa fall med svenska som inlärningsspråk. Det är givet att modellen med en hundraprocentig skolbänksbaserad svenskundervisning inte passar alla.

Precis som den svenska gymnasieskolan på senare år kompletterats med en modern lärlingsutbildning för de mer praktiskt begåvade eleverna behövs ett vidgat perspektiv med utökade möjligheter till praktisk svenskutbildning ute på fältet. Beroende på barnens ålder kan detta praktiska inslag införas på olika sätt. Från utökad möjlighet till PRAO för de yngre barnen till en lärlingsanpassad svenskundervisning för de i gymnasieåldern.

Från Hantverkarnas sida tror vi att praktisk träning och användning av svenska i verkligheten – på PRAO, praktikplats eller lärlingsplats – är rätt väg att gå för att de ensamkommande flyktingbarnen ska få en så bra start som möjligt på sina liv – och arbetsliv – i det nya hemlandet. Utgångspunkten måste vara flyktingbarnets egna förutsättningar, förkunskaper och behov. Och bland de ensamkommande flyktingbarnen finns personer med en gedigen hantverksskicklighet, som trots sin relativt låga ålder förfogar över yrkeskunskaper som kan mäta sig med dem hos en svensk gesäll. Personer som inget hellre vill än att snabbt komma i arbete inom samma sektor som de har utbildats inom i sina gamla hemländer.

För de äldre barn som kommit i gymnasieåldern och som är praktiskt lagda tror vi att ett tidigt inträde i modern lärlingsutbildning kan vara ett av de viktigaste verktygen för en lyckosam integration i det svenska samhället. Här finns länken mellan utbildning och arbete och för dem som vill söka sig en framtid inom hantverket finns det gott om jobb: Under de kommande åren kommer det att behöva tillsättas tiotusentals nya jobb inom hantverkssektorn i Sverige. Samtidigt står 30 procent av hantverksföretagen inför en generationsväxling enligt Hantverkarnas egen näringslivsundersökning.

Som mottagarland måste vi ställa oss frågan om vi är nöjda med vår nuvarande integrationspolitik eller om vi anser att den skulle behöva förbättras. Om det finns en förbättringspotential är det allas vår skyldighet att hjälpas åt för att ge de ensamkommande flyktingbarnen en bra start på sina liv i det nya hemlandet. Från Hantverkarnas sida kommer vi att göra vad vi kan för att bättre länka samman utbildning och näringsliv i lärlingsutbildningar på våra företag. Nu väntar vi på att den politiska nivån ska ge oss verktygen att sätta igång. Tillsammans kan vi ge varje ensamkommande flyktingbarn möjligheten att bli sin egen lyckas smed.

Johan T. Sterndal, VD Hantverkarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ensamkommande

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev