Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Låt välfärdsarbetare delta i internationella insatser

Internationellt hjälparbete är en viktig kompetenshöjande erfarenhet som bidrar till att förbättra svensk välfärd. Och i en orolig värld ska vi självklart vara med och bidra. Därför behöver vi skapa bättre förutsättningar för personal i välfärden att delta i hjälparbete utomlands.

Publicerad: 29 oktober 2015, 05:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Läkare utan gränser skickar varje år cirka 100 personer från Sverige på utlandsuppdrag. Men det är inte ovanligt att deras personal får nej från offentliga arbetsgivare när de vill åka.


Ämnen i artikeln:

Kompetensutveckling

I en orolig värld ska vi självklart vara med och bidra. Sverige är ett ledande biståndsland. Men vi hjälper främst ekonomiskt. Jämfört med andra länder bidrar Sverige med en mycket liten andel personal vid katastrofer och humanitära kriser. Vi har till riksdagen därför lämnat en motion med förslag på hur Sverige ska kunna bli ett bättre biståndsland när det gäller att bidra med mänskliga resurser.

Svårigheten för hjälparbetare att få tjänstledigt från sina ordinarie jobb är en av anledningarna till att vi i relativt liten utsträckning kan bidra med mänskliga resurser. Det är förståeligt att tjänstledighet, ofta med kort varsel, ställer till det för arbetsgivare. Inte minst gäller det när arbetsgivaren är ett mindre företag, som får svårt att planera sin verksamhet.

Det finns numera en rekommendation från SKL att landstingen ska bevilja ledighet upp till tre månader för internationellt biståndsarbete om inte synnerliga skäl talar emot. Men det fungerar inte. Många uppdrag sträcker sig dessutom ofta över sex till tolv månader.

Nobelprisbelönade Läkare utan gränser skickar varje år cirka 100 personer från Sverige på utlandsuppdrag. Det är inte ovanligt att deras personal får nej från offentliga arbetsgivare när de vill åka. Det finns också exempel på läkare, anställd på ett stort svenskt sjukhus, som fått nej till tjänstledigt för att åka på uppdrag för Röda Korset.

Internationellt hjälparbete är en viktig kompetenshöjande erfarenhet som bidrar till att förbättra svensk välfärd. Att erbjuda möjligheten att få tjänstledigt för sådant arbete är personalvårdande och kan underlätta när det gäller att attrahera och behålla duktig personal. Sverige riskerar annars att tappa kompetent personal till exempelvis Norge.

Redan i dag finns en lagstadgad rätt att vara ledig för exempelvis politiska uppdrag, militärtjänst och FN-tjänst, oavsett hos vilken arbetsgivare man jobbar. Internationellt hjälparbete kan inte likställas med dessa nationella åtaganden. Men mot bakgrund av Sveriges politiska ambitioner vad gäller internationell hjälp bör det uppmuntras och prioriteras. Vi föreslår därför en lagstadgad rätt att vara tjänstledig för sådana uppdrag för dem som har offentliga arbetsgivare.

Att låta personal få tjänstledigt för humanitärt arbete kan dra med sig kostnader för arbetsgivaren, inte minst då personalen behöver åka med kort varsel. Man kan exempelvis behöva ta in bemanningspersonal till en högre kostnad. Som lösning på detta föreslår vi att arbetsgivare ska kunna kompenseras med medel från den svenska biståndsbudgeten. Vi tror att det är att använda biståndsbudgeten på ett effektivt sätt.

Flexibilitet och möjlighet till kompetensutveckling är egenskaper hos en arbetsgivare som attraherar duktig personal. Sverige behöver engagerade medarbetare som känner glädje och möjligheter på jobbet. Vi får inte riskera att förlora dem på grund av stelbenthet. Eldsjälarna behövs inom svensk välfärd.

Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot (M)

Jessika Roswall, riksdagsledamot (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kompetensutveckling

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev