fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Låt unga i fattiga familjer behålla sin lön

Ungdomar måste få möjlighet att tjäna egna pengar utan att det minskar familjens socialbidrag. Att kunna påverka sin egen livssituation ger unga bättre livsvillkor och större chans till jobb efter avslutad skolgång.

Publicerad: 18 januari 2013, 07:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Ekonomiskt biståndUngdomsarbetslöshet

Regeringen har en genomtänkt politik för att motverka ekonomisk utsatthet. Särskilt den som drabbar barn. Från och med den 1 januari är grundnivån i föräldraförsäkringen höjd från 180 till 225 kronor per dag. En reform av betydelse för unga familjer som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Vidare har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag på två viktiga förändringar av Socialtjänstlagen som ska minska den ekonomiska utsattheten.

Direkta ekonomiska bidrag är viktiga för familjer med små ekonomiska marginaler. Därför höjdes barndelen i både bostadsbidraget och socialbidraget från 1 januari 2012. Men jobb är den viktigaste faktorn för att individer och familjer varaktigt ska höja sin ekonomiska standard. Därav alla våra insatser för att fler ska få ett eget arbete.

Utbetalningarna av socialbidrag minskade de tre första kvartalen 2012, jämfört med motsvarande tid förra året. Samtidigt ser vi en mycket oroande trend, att allt fler av de som får socialbidrag är långvarigt beroende. Det vanligaste skälet till behov av ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. Under 2011 fick 40 procent av biståndsmottagarna socialbidrag på grund av arbetslöshet.

Till svårigheterna att komma ur ett beroende av socialbidrag, hör att varje inkomst reducerar socialbidraget krona för krona. Den så kallade marginaleffekten är 100 procent. Därför har jag nu lagt fram en lagrådsremiss där regeringen föreslår förändringar för att minska marginaleffekten så att fler ska få inkomst av arbete.

För det första föreslås att ett barn eller skolungdom i en familj ska få tjäna ett helt prisbasbelopp utan att det minskar familjens ekonomiska bistånd. Det betyder en fördubbling av inkomsten jämfört med i dag, från 22 250 till 44 500 kronor. Regeringen är övertygad om att fler unga därmed kommer att få kontakt med arbetslivet. Flera studier talar för att steget från utbildning till arbete underlättas om ungdomar har fått erfarenhet av arbetsmarknaden och arbete är vägen ur ekonomisk utsatthet. Detta ger unga goda livsvillkor då de känner att de kan påverka sin egen livssituation.

För det andra föreslår vi att en del av arbetsinkomsten för vuxna ska undantas vid bedömningen av ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att 25 procent av arbetsinkomsterna inte påverkar socialbidragets storlek. Därmed uppnår vi att det alltid ska löna sig att arbeta, även för den som är beroende av socialbidrag. Därmed uppmuntras den enskilde att ta eller behålla ett arbete och i bästa fall blir det ett steg ut i eget arbete utan socialbidrag.

För att det inte ska bli en inlåsningseffekt även i detta förslag och för att i första hand nå personer som riskerar långvarigt bidragsberoende, finns det begränsningsregler. Möjligheten att få behålla 25 procent ska gälla de som fått försörjningsstöd i sex månader och möjligheten att få behålla arbetsinkomst ska gälla under två år.

Om riksdagens ställer sig bakom dessa två förslag, träder de i kraft från första juli i sommar. Ingen möda får sparas för att människor ska kunna få ett eget arbete.

Maria Larsson, barn- och äldreminister (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev