Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Låt medarbetarna välja skyddsombud - inte facket!

Regeringens utredningsförslag riskerar att flytta fokus från det lokala arbetsmiljöarbetet till en regional och facklig nivå. Det är en olycklig utveckling för arbetsmiljöfrågorna som hellre borde knytas närmare medarbetare och arbetsgivare.

Publicerad: 21 december 2017, 08:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Är det rimligt att arbetsmiljön kopplas till det fackliga inflytandet när allt färre är med i facket? undrar debattören.

Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöFackföreningarArbetsmarknad

Ett utredningsförslag, som nyligen presenterades av regeringen, handlar om att ge de fackliga regionala skyddsombuden ett utökat mandat. Det är anmärkningsvärt att den regionala skyddsombudsverksamheten - som till stora delar är skattefinansierad med 110 miljoner kronor per år och som dessutom aldrig har utvärderats - föreslås utökas. Risken är att detta förslag inte bara leder till ett förhöjt statligt bidrag, utan att denna fackliga roll tar på sig ett mandat som kan komma att sträcka sig långt utanför arbetsmiljöområdet, liknande den så kallade ”Vita jobb-modellen”.

Är det den utveckling vi vill se på svensk arbetsmarknad i framtiden? En arbetsmiljö som helt kopplas till det fackliga inflytandet, i en verklighet där allt färre är med i facket. Det är myndigheternas roll att kontrollera arbetsmiljöarbetet. Svenskt Näringsliv har en intressant idé om att det vore bättre att ersätta de regionala fackliga skyddsombuden med oberoende arbetsmiljörådgivare.

Skyddsombuden har en viktig roll tillsammans med arbetstagarna och arbetsgivarna att ordna en bättre och långsiktig arbetsmiljö för friska medarbetare. Det är ytterst arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön men arbetsmiljöarbetet är en angeläget för alla på arbetsplatsen. I dag finns det arbetsplatser där det kan vara svårt att få någon vald till skyddsombud för att personen saknar facklig koppling. Det finns exempel där medarbetarna har velat välja en person men facket har använt sin företrädesrätt att utse skyddsombud och valt någon annan person.

Det är en märklig ordning att facket har företräde framför en majoritet av medarbetarna på en arbetsplats när det ska utses skyddsombud, inte minst är det demokratiskt tvivelaktigt. Det ska inte behöva krävas att bli medlem i facket för att kunna bli skyddsombud. Sverige har föreningsfrihet.

Därför vore det bästa ur ett demokratiskt perspektiv att ta bort den fackliga företrädesrätten att utse skyddsombud till förmån för medarbetarnas rätt att själva utse sin arbetsmiljörepresentant. Grunden i den fackliga verksamheten är att det är medarbetarna själva som ska få bestämma vem som ska företräda dem när det gäller arbetsmiljön. Inte arbetsgivaren eller numera oftast facket.

Dagens lagstiftning med facklig företrädesrätt riskerar att, tillsammans med regeringens utredningsförslag, medföra att fokus flyttar från det lokala arbetsmiljöarbetet till en regional och facklig nivå. Det är en olycklig utveckling för arbetsmiljöfrågorna som hellre borde knytas närmare dem det verkligen berör, nämligen medarbetare och arbetsgivare.

Erik Andersson, riksdagsledamot (M) arbetsmarknadsutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev