måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Låt forskningen bli en naturlig del av vården

Bättre vård för patienterna, en livskraftig exportsektor och högkvalificerade jobb i Stockholmsregionen. Det finns många skäl att satsa mer på medicinsk forskning i vår region. Under Nobelveckan lyfts världens bästa forskning fram och det är ett viktigt ämne under några dagar. Men låt det inte stanna där. Forskningen måste prioriteras under årets resterande 51 veckor också.

Publicerad: 10 december 2015, 11:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Forskningen behöver på ett tydligare sätt bli en del av sjukvårdens förbättringsarbete.


Ämnen i artikeln:

ForskningForskningspolitikLäkemedelInnovation

Det är bara genom forskning och utveckling som vi kan utveckla och hålla en fortsatt hög kvalitet på den vård som landstinget erbjuder. En sjukvård som inte deltar i forskning blir snabbt omodern och patienter tvingas genomgå behandlingar som inte är aktuella eller ändamålsenliga. För att kunna ge patienter den bästa vården i dag och framöver behöver forskningen på ett tydligare sätt bli en del av vårdens vardagliga förbättringsarbete.

Vi ser med stor oro hur antalet kliniska prövningar, det vill säga utprovning av nya mediciner eller behandlingar minskar. Det finns en stor fara i att den utveckling där vi borde öka ambitionsnivån och ligga i framkant - istället stannar av.

För att få friskare och mer nöjda patienter kräver Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting en ordentlig satsning på forskning i regionen. Det är bara så vi kan hitta behandlingar för tillstånd vi i dag inte kan åtgärda. Vi kan inte vara nöjda när Stockholm halkar efter internationellt, Stockholm ska vara en förebild och ett draglok för övriga landsting. Om landstinget misslyckas är det patienterna som till syvende och sist drabbas.

Genom ett förtroendefullt samarbete mellan vården, staten, universiteten och näringslivet inom den så kallade Life science-sektorn kan vi lägga grunden för detta. Då bidrar vi också till tillväxt, företagsetableringar och framväxandet av nya innovativa näringar men också till att regionens näringsliv i framtiden kan rekrytera önskad arbetskraft.

Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet har för en kort tid sedan äntligen kommit överens om hur de ska samarbeta om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, det så kallade ALF-avtalet. Nu är det dags att själva verksamheten kommer igång så att vi ser resultat.

Vi är dock djupt oroade över den riktning som den nuvarande allianspolitiken i landstinget innebär. Risken är stor att bristen på ett bredare samarbete leder till att hela regionens utveckling vad gäller jobb och tillväxt hämmas.

För att nå världens bästa vård vill vi Socialdemokrater i Stockholms läns landsting:

Att samarbetet fördjupas mellan sjukvården, universitet och högskolor, Life science-sektorn och patientrepresentanter. Vi vill bilda ett innovationsråd där landstingspolitiker, företrädare för relaterad forskning (exempelvis KI, KTH och Handelshögskolan), branschorganisationer, patienter och företag erbjuds möjlighet att utveckla bättre verktyg och lösningar för framgångsrik forskning.

Att forskning, utveckling och utbildning ska prioriteras. I ett första steg bör Stockholms läns landstings forskningsbudget ökas med 100 miljoner kronor för 2016. Viss forskningsbudget bör dessutom öronmärkas kring forskning på åldrandets sjukdomar och vårdens organisation för de mest sjuka äldre.

Att forskningen ska vara en integrerad del av hälso- och sjukvårdens kliniska arbete. Inom primärvården finns åtta akademiska vårdcentraler vilka har en nyckelroll för att skapa och upprätthålla intresset för forskning inom primärvården.

Att metoderna för redovisning och uppföljning av forskningsmedlens användning, resultat och inverkan på medicinsk praxis måste utvecklas för att tydliggöra resultaten av landstingets investeringar. Ett så kallat forskningsbokslut bör prövas.

Att öka möjligheterna och incitamenten för forskning hos vårdpersonal genom att inrätta särskilda forsknings- och karriärtjänster genom att ge ekonomiska medel och tid för att bedriva klinisk forskning.

Vi Socialdemokrater är övertygade om att det är genom insatser som dessa som vi kan skapa världens bästa vård för dagens och morgondagens patienter. Leder det till Nobelpris i medicin? Förhoppningsvis. Vi vet att det i alla fall leder till att patienter får världens bästa vård. Det är skäl nog för mig.

Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd, (S) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev