måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Kvinnojourerna vill ha resurser - inte utredningar

Det går alltid att tillsätta utredningar, men i vår kontakt med företrädare för stadens kvinnojourer och lokala organisationer är det inte fler utredningar de efterfrågar, utan resurser.

Publicerad: 26 augusti 2015, 08:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FeminismJämställdhetSocialtjänstenKvinnojourerHedersvåldFeministiskt initiativFörorterHederskulturFörortens radikalisering

SLUTREPLIK Gulan Avci från Folkpartiet föreslår ännu en utredning och ställer sig frågan varför Feministiskt initiativ inte vill lägga kommunala medel på ytterligare en kartläggning.

Det går alltid att tillsätta utredningar, men i vår kontakt med företrädare för stadens kvinnojourer och lokala organisationer är det inte fler utredningar de efterfrågar, utan resurser.

Långsiktig finansiering av lokaler och personal men också avlastning i form av ökade resurser till socialtjänsten. En socialtjänst som i dag går på knäna tack vare åtta år av borgerlig politik, som du är ansvarig för, Gulan Avci.

Varje år betalar socialnämnden ut omkring 130 miljoner kronor i organisations- och föreningsstöd, att Gulan Avci ifrågasätter att vi satsar 16 av dessa på kvinnojourerna, är anmärkningsvärt.

Särskilt eftersom vi inom ramen för dessa satsningar även uppmärksammar våldutsatta kvinnor som är särskilt utsatta så som hemlösa, missbrukare, papperslösa och kvinnor med funktionsvariation.

Det är också är anmärkningsvärt att Gulan Avci som socialliberal väljer att ställa dessa utsatta grupper mot varandra.

Gulan Avci är också medveten om att vi inom kommunpolitiken måste göra prioriteringar. Feministiskt initiativ har tagit plats i stadshuset för att förändra Stockholmspolitiken, och vi har gjort våra prioriteringar.

Vi har valt att prioritera de grupper som Folkpartiet konsekvent valt att bortprioritera. I stället för särskilda punktinsatser ska frågor som rör säkerhet och våldsförebyggande arbete genomsyra vår ordinarie verksamhet. Exempel på den rödgrönrosa majoritetens prioriteringar är:

■ Inrättat Stockholms första instans för mänskliga rättigheter med uppgift att bevaka hur staden följer internationella konventioner och åtaganden. 
■ Fördubblat stöd till kvinnojourerna och avsatt ytterligare åtta miljoner för våldsförebyggande arbete.
■ Låglönesatsning på 70 miljoner för de som tjänar minst, särskilt riktat till lågavlönade kvinnodominerande yrkesgrupper för ekonomisk självständighet.
■ Förbättrade arbetsvillkor inom socialtjänsten, våra socialarbetare behöver fler kollegor.
■ Fler billiga hyresrätter och sänkta inkomstkrav till de kommunala bostadsbolagens hyresrätter för att våldsutsatt kvinnor ska kunna lämna våldet.
■ Våldsutsatta papperslösa ska kunna få plats på kvinnojour, mansjour eller motsvarande.
■ Stärka elevhälsan och ungdomsmottagningar, hbtq-kompetens & normkritik.
■ Förskola & skola ska jobba utifrån genus- normkritiska och antirasistiska perspektiv.
■ Fritidsgårdspersonal ska få kompetensutveckling inom genus, normkritik och antirasism.

Utredningar, Gulan Avci, är inte politisk handlingskraft. Det är förhalning.

Gita Nabavi, gruppledare för Feministiskt initiativ (Fi) Stockholms stad

Jenny Sandsten, utbildningsnämnden Stockholms stad (Fi)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev