lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Kompetensbrist eller underskattade resurser?

Från myndighetshåll och branschorganisationer rapporteras det om att svenska företag söker med ljus och lykta efter arbetskraft, och att bristen på yrkeskompetens slår mot svensk konkurrenskraft och välfärd. Men det finns lösningar för de som är villiga att se till funktion i stället för hinder.

Publicerad: 4 april 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns, enligt Samhall, medarbetare som kan fylla många av dagens kompetensluckor på arbetsmarknaden.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

FunktionshinderArbetskraftsbristArbeteJobb

Sverige befinner sig en högkonjunktur som präglas av hög produktion och sysselsättning. Efterfrågan på nya medarbetare är hög och konkurrensen om den bästa arbetskraften tilltar. Dessvärre råder det 
rekryteringsproblem föranledd av kompetensbrist på arbetsmarknaden. Något tunga aktörer som Konjunkturinstitutet, TCO, Företagarna och Svenskt Näringsliv den senaste tiden uppmärksammat.

I den årliga rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv tagit fram framgår det att sju av tio företag under de senaste sex månaderna har haft svårt att anställa medarbetare med rätt kompetens. Rapporten visar också att vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas samt att 40 procent av företagen fått minskad försäljning eller tvingats tacka nej till uppdrag till följd av rekryteringssvårigheter.

Det är en dyster bild som målas upp och resonemangen om hur man ska lösa kompetensbristen är många. Arbetskraftsinvandring och närmare samarbeten mellan näringslivet och utbildningssektorn lyfts ofta fram i debatten. Det är i grunden bra och viktiga lösningar som stärker morgondagens arbetsmarknad – men de löser inte de utmaningar vi står inför här och nu. Vi behöver se över vad vi kan tillgodose arbetsmarknaden med i dag.

Det är oroväckande att företag inom flera branscher vittnar om en kompetensbrist kopplat till yrken som exempelvis montör, serveringspersonal, assistent och lokalvårdare. Yrken som jag vet att personer med funktionsnedsättningar utan problem klarar av att utföra. Det är Samhalls 23 000 medarbetare med funktionsnedsättningar ett bevis på.

Så om det finns medarbetare som står redo att fylla luckorna där det behövs – varför är det då så att de försummas i diskussionen? Varför är det inte fler som lyfter deras förmågor som svar på problemen? I en Novus-undersökning, beställd av Samhall, svarar en klar majoritet av svenskarna att de skulle stödja sina arbetsgivare om de mer aktivt börjar söka medarbetare med funktionsnedsättningar. Trots det är det alldeles för få arbetsgivare som öppnat sina arbetsplatser för en större mångfald.

Jag tror inte att arbetsgivare väljer bort personer med funktionsnedsättningar av illvilja. Många gånger handlar det helt enkelt om okunskap om arbetsförmågor snarare än om fördomar. Om vi vill att kompetensbristen ska minska, då måste företagsledare förstå att personer med funktionsnedsättning är en underutnyttjad arbetskraftsresurs.

Vad det kokar ned till är att företagsledare måste lyfta blicken i rekryteringssammanhang samt att matchningen mellan individer och arbeten behöver förbättras och effektiviseras. Samhalls framgång med att matcha personer med funktionsnedsättningar till rätt arbetsuppgifter, bidrar inte bara till företagstillväxt utan också till ett bättre och mer hållbart samhälle. Det är en win-win-lösning.

Gamla problem kvarstår tills de möts med nya lösningar. Det är dags för landets företagsledare att lyfta blicken och se den outnyttjade talangen, kunskapen och kapaciteten som i dag står utanför arbetsmarknaden.

Genom att bredda kompetensförsörjningen och ge fler personer chansen kan vi trygga Sveriges fortsatta tillväxt och konkurrenskraft ute i världen –  samtidigt som vi ger fler personer möjlighet att gå från ett utanförskap till en arbetsgemenskap.

Monica Lingegård, vd Samhall

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev