Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Kommunerna brister i arbetet mot psykisk ohälsa

Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt och förebyggande arbete för att förhindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland sina anställda. Det arbetet kan bli betydligt bättre, visar Hjärnkolls nya undersökning som publiceras i dag torsdag.

Publicerad: 24 januari 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsgivarePsykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Med systematiskt och förebyggande arbete samt ökad kunskap kan kommunerna underlätta för många anställda att må bättre på jobbet och därmed förebygga onödig sjukskrivning.

Sveriges kommuner är tillsammans en av Sveriges större arbetsgivare. Nästan var femte sysselsatt är kommunanställd, totalt över 770 000 personer. Som en större arbetsgivare med offentligt finansierad verksamhet, har kommunerna ett tydligt ansvar att vara ett föredöme i arbetet att förebygga sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Trots detta saknar nästan hälften av kommunernas personalchefer någon form av utbildning inom området psykisk ohälsa. Därtill saknar fyra av tio kommuner en bra överblick kring hur vanligt det är med psykisk ohälsa i den egna organisationen. Denna kunskap är en nödvändig förutsättning för ett systematiskt arbete för att förebygga dessa onödiga sjukskrivningar.

Det är intressant att notera att tre av fyra personalchefer i landets kommuner upplever sig ha tillräckliga kunskaper om hur de ska agera ifall en kollega utvecklar psykisk ohälsa, medan endast hälften av cheferna övriga delar av arbetslivet upplever sig ha samma kunskaper. Kommunernas personalchefer tror sig alltså vara bättre rustade med kunskaper än andra chefer. Samtidigt visar vår undersökning på tydliga brister i hur kommunerna arbetar med psykisk ohälsa bland medarbetare.

Vår studie visar att i de fall personalchefen har utbildat sig inom området psykisk ohälsa så har kommunen oftast högre ambitioner i arbetet kring psykisk ohälsa. Vi ser markanta skillnader. 65 procent av de utbildade personalcheferna svarar att deras kommun arbetar aktivt och förebyggande, att jämföra med 34 procent av personalcheferna som inte utbildats.

I Sverige har tre av fyra personer erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egenupplevd eller som närstående eller arbetskamrat. Vi måste skapa ett arbetsliv som förstår och hanterar det. Vi vill uppmana kommunerna att se de positiva effekterna av att bättre förebygga och hantera psykisk ohälsa. Vi vet att det finns en stor enighet att agera i dessa frågor. Det gäller bara att öka kunskaperna kring arbetsrelaterad psykisk ohälsa, att upprätta ett systematiskt och förebyggande arbete, och att satsa helhjärtat. För i ett välmående arbetsliv har alla människor lika rättigheter och möjligheter, oavsett våra psykiska olikheter. Som chef kan du avslutningsvis stödja dig på nedanstående sex punkter för att förbättra arbetet mot den psykiska ohälsan:

Tydliggör arbetsplatsens värdegrund där alla behandlas med respekt och där mobbing och trakasserier inte tolereras.
Arbeta för att personalen känner sig delaktig i beslutsprocessen och kan identifiera sig med verksamhetens mål.
Se till att anställda har rätt kvalifikationer för sina arbetsuppgifter och att arbetsbelastning och krav är hanterbara.
Erbjud flexibla arbetstider som underlättar för personalen att skapa jämnvikt mellan privatliv och arbetsliv.
Fånga in tidiga signaler på psykisk ohälsa och utarbeta riktlinjer för agerande i ett tidigt skede, under sjukdomsfasen och vid återkomsten.
Bjud in någon av Hjärnkolls 300 ambassadörer att besöka arbetsplatsen och ge konkreta råd kring hur man främjar psykisk hälsa.

Rickard Bracken, projektledare för kampanjen Hjärnkoll

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ArbetsgivarePsykisk ohälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev