tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Kommunal: Sätt stopp för våldet mot personalen

Våld och hot mot personalen förekommer på LSS- och HVB-boenden i större utsträckning än i andra branscher. Nu måste arbetsgivarna agera, skriver Kommunals avtalssekreterare, Lenita Granlund.

Publicerad: 7 december 2018, 04:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VåldOmsorgHVBIvoArbetsmiljöLSSLSS-boendenHotArbetsgivareFunktionsnedsättningFunktionsvariationSjukfrånvaroSjukskrivningar

Slag, bett, verbala hot och stenkastning är ett exempel på oacceptabla villkor i arbetet. Tyvärr är det här vardag för personal på LSS- och HVB-boenden.

Sju av tio granskade LSS- och HVB-boenden har haft brister som måste åtgärdas. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner. Våld och hot förekommer här i större utsträckning än i andra branscher.

Detta har länge varit uppmärksammat och slutligen lett till Arbetsmiljöverkets inspektionssatsningar i HVB-hem. Ett uppenbart problem är ensamarbete och bristfälliga personlarm. Det skapar otrygghet på jobbet. Kommunal är tydliga med att vi inte tycker att ensamarbete ska få förekomma.

Konsekvenserna av riskfylld arbetsmiljö i vård och omsorg visas i andelen anmälda arbetsskador och arbetssjukdomar, som orsakats av hot och våld. En stor del av det här kan förklaras av brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kommunal har aktivt drivit frågan om den allvarliga situationen i HVB-hemmen i landet och anser att arbetsplatsinspektioner tyvärr är helt nödvändiga, eftersom arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar på allvar och rättar till brister i arbetsmiljön trots de krav på åtgärder som skyddsombuden krävt.

Personalens säkerhet och arbetsmiljö måste betraktas som en indikator för kvaliteten i vård och omsorg. En dålig arbetsmiljö riskerar att de boende inte får den vård och omsorg de är berättigade till.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) beskriver sitt uppdrag som att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Men frågan är hur mycket personalens arbetsmiljö vägs in i detta?

Vårdomsorgstagare i HVB-hem kan ha olika psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Det vilket innebär att risker för hot och våld är givna. Detta i sin tur innebär att verksamheter som bedriver HVB-hem ska göra riskbedömningar som en naturlig del i sin verksamhet.

I dag gör arbetsgivarna för få riskbedömningar. Det som görs är oftast enbart en analys kring den boende, inte situationen och arbetsmiljöaspekterna för personalen eller vilka behov av kompetensutveckling eller fortbildning som finns för att klara svåra hot och våldssituationer.

Det säkerställs inte heller att chefen har de arbetsmiljökunskaper som behövs vilket ofta leder till att hot och våld normaliseras och accepteras av arbetsgivaren.

Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Enligt arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter ska arbetsgivaren förebygga risker. Det effektivaste sättet att förhindra skador och sjukdomar i arbetet är att tillämpa lagen och jobba systematiskt med arbetsmiljön. Det skulle inte bara minska människors lidande på grund av ohälsa, utan också den samlade ekonomiska kostnaden för vård och sjukskrivning.

Vi Kommunal har länge varit drivande i utvecklandet av systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga risker för hot och våld på jobbet. Partsgemensamt framtagna vägledningar och utbildningsmaterial finns både på Suntarbetslivs och på Prevents webbsidor. Det är nu lätt att göra rätt. Kommunal menar att upp till arbetsgivarna att använda sig av verktygen för verksamheten och för de anställdas bästa.

Lenita Granlund, avtalssekreterare, Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev