tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Kommunal och SKL: Heltid är en jämställdhetsfråga

Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Huvudorsaken är att fler kvinnor arbetar deltid. Heltidsarbete är nödvändigt för att öka jämställdheten i samhället och för att möta välfärdens stora behov av personal.

Publicerad: 10 februari 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda, skriver Tobias Baudin och Lena Micko.


Ämnen i artikeln:

SKRKommunalArbeteJobbBemanning

Att fler arbetar heltid är en viktig pusselbit för att möta välfärdens kompetensförsörjningsbehov. Fram till 2023 behöver över en halv miljon nya medarbetare rekryteras till kommuner, landsting och regioner. Genom att ta tillvara befintlig kompetens kan rekryteringsbehovet minskas och ge tillgång till mer personal.

Flera hundra tusen medarbetare i välfärdsyrken arbetar deltid av olika anledningar. Om en större andel arbetar heltid så behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda.

För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste kvinnor ha samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Kvinnor måste kunna arbeta heltid i samma utsträckning som män.

Det är en självklarhet att arbeta heltid i mansdominerande yrken. Ofta är det inte ens socialt accepterat att arbeta deltid. Det finns liksom inga andra alternativ.

För kvinnor är situationen ofta spegelvänd. I kvinnodominerade yrken är deltid det normala. Många kvinnor arbetar deltid eftersom de ofta tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. För att hinna hämta och lämna barnen på förskolan, handla och laga middag till familjen så blir deltidsarbete en lösning för att få vardagen att gå ihop.

Deltidsanställda kan ha svårt att få ekonomin att gå ihop, både när de arbetar och när de går i pension. Genom att gå från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad, vilket givetvis också gör det lättare att klara räkningarna eller starta ett sparande.

Att gå från deltid till heltid inom kommuner, landsting och regioner är en av de mest centrala jämställdhetspolitiska insatser som kan göras. Det bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle.

Utvecklingen går mot att fler arbetar heltid. I många kommuner pågår redan ett målmedvetet arbete för att erbjuda fler medarbetare heltidsanställningar. SKL och Kommunal vill öka takten i detta viktiga arbete genom ett partsgemensamt utvecklingsprojekt. Vår målsättning är att heltidsarbete ska bli det normala i kommuner, landsting och regioner. Vi vill att:

• Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.

• Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.

• Fler av de som redan har en heltidsanställning, men som i dagsläget jobbar deltid, ska eftersträva heltidsarbete.

Det finns många goda skäl till att fler ska arbeta heltid. För den enskilde individen, och då framför allt kvinnor, som får ökad inkomst och högre pension. För att välfärdens stora rekryteringsbehov minskar och att samhället i förlängningen blir mer jämställt. Att fler arbetar heltid är något som vi alla kommer att vinna på.

Lena Micko, ordförande (S) Sveriges Kommuner och Landsting

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev