Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Ivo: Allvarliga brister i vård på äldreboenden

Publicerad: 24 november 2020, 10:06

”Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån är för låg”, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Regionernas arbete med att ge vård och behandling till de som drabbats av coivd-19 på äldreboende får stark kritik. En av fem patienter fick inte någon individuell läkarbedömning.


Det finns allvarliga brister i regionernas arbete med att ge vård och behandling till äldre som bor på särskilt boende och som drabbats av misstänkt eller konstaterad covid-19.

Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i en nationell granskning.

Enligt Ivo har ingen region tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en behovsanpassad medicinsk vård för personer som bor på särskilda boenden för äldre.

De bedömer också att ingen region fullt ut nått de krav på kvalitet i brytpunktsamtal, behandling enligt ordination och dokumentation som lagstiftningen sätter upp.

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, i ett pressmeddelande.

I Ivo:s granskning ingår särskilda boenden för äldre över hela landet. Tillsynen bygger bland annat på intervjuer med medicinskt ansvarig sjuksköterska och hälso- och sjukvårdsdirektörer samt journalgranskningar.

Från journalgranskningen framkommer det att cirka en femtedel av patienterna inte fått en individuell läkarbedömning.

IVO:s beslut ålägger regionerna att vidta förbättringsåtgärder samt att senast den 15 januari 2021 redovisa för Ivo vad man gjort och vad man tänker göra.

Bristerna som visas i Ivos granskning

■ Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
■ Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
■ Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
■ Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på grund av brister i primärvårdens patientjournaler.

Erik Pettersson

Reporter

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev