tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Inte bara skolresultaten som är bättre i Finland

Förutsättningarna för en god arbetsmiljö, både fysisk och psykosocial, avgörs långt före första skoldagen. På arkitekternas ritbord och i beställarens ambitioner bestäms hur eleverna kommer att trivas, vilka utmaningar de lockas att anta och hur de behandlar varandra. Hur våra skolor byggs och underhålls påverkar också hur samhället värderar utbildning och kunskap.

Publicerad: 12 september 2014, 08:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöSkolorganisationPisa

REPLIK Brita Permats och Kurt Ingeberg angriper med rätta eftersatt underhåll i form av ventilationskontroller i sin debattartikel i Dagens Samhälle. Men deras perspektiv är för snävt – obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är inte nog. Det krävs en helhetssyn på skolors fysiska miljö för att locka fram de bästa resultaten hos eleverna.

För att höja elevernas resultat behövs bättre lärande miljöer och för att vi ska få det måste vi lita på arkitektens kunskap. Den består i att veta hur rummet påverkar oss och våra arbetsprocesser, att kunna föra en dialog med kommunstyrelse, tjänstemän och med brukarna – som är både lärare och elever – liksom teknisk, miljömässig och konstnärlig kompetens. Kort sagt det holistiska perspektiv på arbetsmiljö som forskning visar har betydelse för elevernas resultat.

Regeringens råd för arkitektur, form och design presenterade i en rapport om lärande miljöer i skolan tre slutsatser om hur arkitektur påverkar eleverna:

1. Pedagogik och rum samverkar. Smarta rum underlättar lärandet – från skolgården till möbleringen i klassrummet.
2. Kvaliteten i den fysiska miljön påverkar trivsel, trygghet och stimulans. Det gäller både korridorer, gemensamhetsutrymmen och var i staden skolan ligger.
3. Delaktighet och inflytande vid utformning av den fysiska miljön är mål och medel. Därför måste beställarna värdesätta att ta reda på hur eleverna vill ha det och utgå från det, det är deras arbetsmiljö! Bra utformade miljöer kräver delaktighet och lokala anpassningar.

Vi måste ha ambitiösa beställare. En byggnad utformas alltid på beställning av någon. Att det finns en ambition och en passion för att bygga riktigt bra skolor är central för att arkitekten ska kunna göra sitt jobb. I Finland har man förstått att för att hamna högt upp i Pisas undersökningar krävs det mer än bra lärare. Därför har de också satsat på nya skolor, vilket gett tydliga resultat.

Dessa skolor är utformade med stor omsorg om elevernas arbetsmiljö. Inomhusmiljön är god med ren fin luft men har också bra planlösningar, hög kvalitet i material och fina skolgårdar. Med andra ord – självklart god ventilation, men enbart som en del i den helhet som bildar en utmärkt lärande miljö.

Mattias Hallberg, ordförande Sveriges Elevkårer

Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev