Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Ingen rökning på jobbet

Rökfri arbetstid är något som arbetsgivare kan införa. Jag uppmanar alla företag och myndigheter inom såväl offentlig som privat verksamhet att ta detta beslut.

Publicerad: 30 maj 2011, 11:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är dags att fimpa ciggen under arbetstid, skriver SKL:s vd Håkan Sörman.

Foto: Colourbox


Idag, tisdagen den 31 maj, manifesteras internationellt den tobaksfria dagen och Sverige är ett av 168 länder som undertecknat Världshälsoorganisationens Tobakskonvention. Målet är en värld fri från tobaksrök.

Redan 1988 tog landstinget Västernorrland det modiga beslutet att införa rökfritt landsting. Man såg det tydliga sambandet mellan rökning och sjuklighet i befolkningen men också att landstinget var en hälsoorganisation som behövde leva som man lärde. Inte utan protester genomfördes rökfri arbetsmiljö för de anställda och Västernorrland blev första landstinget som noterade under 20 procentgränsen för dagligrökare i befolkningen. Idag har så gott som alla landsting/regioner infört rökfritt/tobaksfritt landsting.

Idag ingår såväl tillgång till rökavvänjning, rökfria miljöer och rökfri arbetstid i landstingens strategiska arbete med rök/tobaksprevention. Fler och fler verksamheter uppmärksammar i patientsäkerhetsarbetet att vårdens resultat blir bättre om patienterna får stöd att sluta röka inför operation.

Fortfarande finns dock stora möjligheter att förbättra landstingens arbete. Lansering av ny forskning inom området behöver tas tillvara och omsättas till nytta för patienter och befolkning.

Kommunerna har det direkta ansvaret för att bedriva tillsyn när det gäller tobakslagens bestämmelser om försäljning av tobaksvaror. De ska också kontrollera att bestämmelserna om rökfria miljöer följs. Kommunerna ska arbeta med efterlevnad av lagen och har även en viktig roll i att driva utvecklingen vidare. Att skapa fler rökfria miljöer har samtidigt starkt stöd hos befolkningen.

Drygt 70 procent av svenskarna ansåg 2009 att det vore bra med rökfria uteserveringar och rökfria busshållplatser. Drygt 85 procent vill även förbjuda rökning i bostäder där det bor barn.

Sveriges Kommuner och Landsting vill att barn och unga ska ha rätt till en tobaksfri uppväxt. Skolan är en viktig aktör i detta. Skolan kan stärka föräldrarnas medvetande om sin egen betydelse för barnens hälsoval, och olika former av föräldrasamverkan är en mycket viktig del av arbetet mot tobak och andra droger. Elevhälsan är en annan viktig resurs i ett brett tobaksarbete i skolan.

En betydande del av ungdomars tillvaro består av fritid. Därför är det väsentligt att även föreningar och fritidsgårdar arbetar tobaksförebyggande och att detta sker i nära samarbete med både skolan och föräldrarna.

Kommunen värnar både om medarbetarnas egna och andras hälsa genom att ha rökfri arbetstid. Från maj 2011 tillämpas rökfri arbetstid i 146 av Sveriges 290 kommuner. Det innebär inte bara att rökrum tas bort – anställda ska avhålla sig från rökning på arbetstid oavsett om de finns på sin arbetsplats, arbetar hemifrån eller befinner sig på tjänsteresa. Det handlar både om förbättra arbetsmiljön - att minska risken för att anställda ska utsättas för rök i sin arbetsmiljö och att brukare av kommunens tjänster ska slippa utsättas för rök.

Målet för tobakskonventionen är att totalt minska efterfrågan på och begränsa tillgängligheten till tobak. Ett av Sveriges etappmål är att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning.

Rökfri arbetstid är något som arbetsgivare kan införa. Jag uppmanar alla företag och myndigheter inom såväl offentlig som privat verksamhet att ta detta beslut. Det kostar ingenting, men ger stora vinster genom bättre hälsa och minskad sjuklighet för alla – även ickerökare.

Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev