tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Inför teamarbete i vårdutbildningarna”

Genom att utveckla vårdens förmåga att ta till sig och utveckla ny kunskap kan vi tillgodose en högkvalitativ hälso- och sjukvård även i framtiden. En viktig väg är att team- och förbättringskunskap som är två kärnkompetenser, gemensamma för alla vårdprofessioner, införs i gemensamma utbildningsmoment i de olika vårdutbildningarna. Detta kräver också samverkan med företrädare för de blivande arbetsgivarna.

Publicerad: 28 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Medarbetare måste ges möjligheter att utveckla bra team.” Foto: Maddoc


Ämnen i artikeln:

SjuksköterskorLäkare

Svensk hälso- och sjukvård är i kris. Larmrapporter vittnar om bristen på vårdplatser och personal, en pressad förlossningsvård, långa väntetider till akuten och en primärvård utanför storstadsregionerna med stora problem. Vi välkomnar regeringens satsning på vården som bland annat riktas till personalen.

Samtidigt finns skäl att lyfta fram att den svenska hälso- och sjukvården överlag fungerar väl. Mycket tack vare våra medlemsgrupper som på ett professionellt sätt hanterar svåra utmaningar dagligen och tar ett stort ansvar för att tillgodose en vård efter behov.

Det finns många enskilda sjukhus, kliniker, vårdcentraler som lyckas skapa excellenta verksamheter trots snäva budgetramar och svårigheter att rekrytera nyckelpersonal. Det är gröna öar som erbjuder patienterna en vård av god kvalitet, har ett utmärkt utbildnings- och forskningsklimat där medarbetare trivs och stannar.

En viktig faktor till att gröna öar uppstår är att ledningen satsar på kunskapsutveckling, teamarbete och samverkan mellan alla vårdens professioner. Ett väl fungerande team är när professioner med olika kompetenser kompletterar varandra för att tillsammans åstadkomma en personcentrerad, säker och tillgänglig hälso- och sjukvård.

SBU:s utvärdering visar att rehabilitering som sköts av interdisciplinära team gör att sköra äldre med höftfraktur blir mindre beroende av hjälp i vardagen och kan till och med anses kostnadseffektiva. På Mölndals sjukhus pågårett projekt inom psykosvården där anhöriga tillsammans med kontaktpersoner från både öppen och sluten vården bildar ett ”resursteam” för patienten. På så sätt kan patientens förmåga att hantera sin sjukdom samt minska återinläggningar säkras.

En annan nyckelfaktor är att det finns strukturer för systematiskt förbättringsarbete i verksamheten. Där ledningen skapat en konstruktiv arbetskultur med medarbetare som kontinuerligt vågar ifrågasätta traditionella metoder och arbetssätt men också föreslår utveckling och förbättringar av den organisation och det system man verkar inom.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Ska man lyckas tillgodose en högkvalitativ vård även i framtiden måste förutsättningar läggas på den kliniska vardagen – där medarbetare ges möjligheter och resurser att utveckla bra team och bedriva förbättringsarbeten.

Vi tror att det bästa sättet är att börja i utbildningarna för alla vårdens professioner. Landets lärosäten behöver rusta sina studenter att aktivt delta i den framtida utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap måste bli en självklar del av alla vårdutbildningar på både grund- och avancerad nivå.

Studenterna behöver få kunskaper om och team- och förbättringsarbete och träning inom dessa kärnkompetenser under sin utbildningstid. Det arbetssättet kräver en kontinuerlig samverkan och med de aktörer där vårdens studenter förväntas arbeta efter sin examen. Det är ett omfattande arbete som måste sättas i gång redan nu!

Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SjuksköterskorLäkare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev