måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Höj lönerna i kvinnodominerade yrken

Kvinnors arbeten utgör en viktig grund för att vårt samhälle ska fungera. Trots det tvingas de ofta stå tillbaka när det gäller att få en skälig och jämställd lön. Stockholms stad kan öka jämställdheten genom att höja lönerna för de anställda som har sämst betalt.

Publicerad: 8 mars 2013, 09:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

JämlikhetJämställdhetLönebildningLöner

Många av de yrken som har en låg lön finns i dag inom offentlig sektor, inte minst i verksamheter inom Stockholms stad. En stor majoritet av dessa yrken domineras av kvinnor. Dessa kvinnors arbeten utgör ofta en viktig grund för att vårt samhälle ska fungera, att vi har en bra skola och en bra barn- och äldreomsorg. Trots det tvingas dessa yrkesgrupper ofta stå tillbaka när det gäller att få en skälig och jämställd lön. Miljöpartiet vill därför att Stockholms stad ska bidra till ökad jämställdhet genom att höja lönerna i de lägst betalda yrkesgrupperna.

Både kvinnor och män är fast i traditionella könsroller som inskränker individens frihet. De stora strukturella problemen är att ansvaret för hem och barn fördelas ojämlikt, att kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade, att kvinnor oftare än män arbetar ofrivillig deltid samt att kvinnor har avsevärt lägre inkomst än män. Vi har lång väg kvar att gå innan vi når ett jämställt samhälle, men vi vet också mycket om vad som behöver göras.

Medlingsinstitutet har pekat på att yrket är den viktigaste orsaken till löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Kvinnor och män arbetar inom olika yrken och dessa yrken är förknippade med olika lönenivåer, generellt lägre nivåer för kvinnor och generellt högre för män. Kvinnor tjänar i snitt 85,9 procent av vad män tjänar, omräknat i en arbetsdag innebär det att kvinnor har betalt fram till klockan 15:52, därefter jobbar de gratis. En hel del av de yrken som värderas lägre finns inom offentlig sektor, däribland våra verksamheter inom Stockholms stad. Staden har ett stort ansvar för att föregå med gott exempel och bidra till en jämställd arbetsmarknad. Inom staden arbetar cirka 37 000 anställda och av dessa är så många som 76 procent kvinnor. Även om det är arbetsmarknadens parter som ska göra upp om villkoren på arbetsmarknaden måste även vi som politiker se och ta vårt arbetsgivaransvar.

Miljöpartiet vill därför höja lönerna i de lägst betalda yrkesgrupperna och föreslår en satsning på 18 miljoner kronor under år 2013. Som ett räkneexempel skulle vår satsning räcka till att höja månadslönen med cirka 1 000 kronor för 1 000 av stadens anställda med låga löner.

Stockholms stad måste också verka för ett hållbart arbetsliv för alla, oavsett kön. Inom många yrken har människor fått ett ökat inflytande över sina arbetstider och mindre fysisk belastning. Det finns dock fortfarande stora yrkesgrupper som arbetar under tuffa fysiska förhållanden och med schemalagda arbetstider under veckans alla dagar och tider på dygnet. Arbetsmiljöverket har visat att fler kvinnor än män drabbas av dålig hälsa kopplat till jobbet och att det bland kvinnor är vanligare att tvingas sluta arbeta i förtid på grund av hälsoskäl. Belastningsskador är den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar hos både kvinnor och män, men fler kvinnor än män uppger att arbetsbelastningen ökar. Många yrken där belastningsskador är frekvent förekommande återfinns bland personalen inom omsorgen, de som ständigt finns där för att ge stöd till barn, äldre, sjuka eller funktionsnedsatta. Att kvinnor blir mer sjuka av sina jobb än män är ett stort jämställdhetsproblem och det påverkar inte bara kvinnors hälsa utan även kvinnors ekonomi negativt.

För att bidra till ett mer hållbart arbetsliv vill vi därför att staden utreder möjligheterna till en arbetstidsförkortning riktad mot anställda inom omsorgen, där målet ska vara att sänka normalarbetstiden. Inom äldreomsorgen är 90 procent av de anställda kvinnor. Genom att förkorta arbetstiden tror vi att färre kvinnor tvingas gå ned i deltid, och därmed också i lön, för att orka.

En låglönesatsning och en arbetstidsförkortning riktad mot kvinnodominerade yrken är två viktiga steg mot ett mer jämställt samhälle. Därutöver vill Miljöpartiet att staden inför rätt till heltid och möjlighet till deltid inom stadens alla verksamheter samt främjar att det anställs fler män i kvinnodominerade yrken och fler kvinnor i mansdominerade. Vi vill även att staden ska vara aktiv i att anställda ska kunna kombinera föräldraskap och arbete. Varje år avsätter dessutom Miljöpartiet, till skillnad mot den styrande majoriteten, medel i sin skuggbudget till pris- och lönekompensation inom stadens verksamheter. Det innebär att vi tar ansvar för att det ska finnas utrymme till rimliga löneökningar.

Stora ord om jämställdhet har vi hört förut, men resultaten i kvinnors vardag har varit för få. Av stadens 1 848 vårdbiträden är 79 procent kvinnor och medellönen cirka 22 000 kronor. Om staden gör konkreta insatser för att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken spelar det roll. Ett vårdbiträde ska kunna känna att insatsen värderas och betalas – hela arbetsdagen.

Åsa Jernberg, gruppledare (MP), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev