tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Hel vårdkedja bryter ond cirkel för missbrukare

Missbrukare befinner sig ofta i en ond cirkel av hemlöshet och missbruk. För att bryta den krävs en komplett vårdkedja med allt ifrån avgiftning, boende till utslussning. Erfarenheten talar för att att det då finns goda möjligheter till ett normalt drogfritt liv.

Publicerad: 13 oktober 2015, 11:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En fördel med att avgiftning och boende finns på samma plats, är att det är möjligt att för klienten att bo kvar även vid kortare återfall.


Ämnen i artikeln:

HemlöshetNarkotika

Klienter med tungt missbruk, inte minst unga heroinister, hamnar ofta i en ond cirkel. De kan inte få underhållsbehandling då de saknar bostad; de har svårt få bostad då de är aktiva i missbruk.

En tuff situation för såväl klienterna som för missbruksvården. En konstruktiv lösning i linje med Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från april 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende, är en komplett vårdkedja från avgiftning till utslussning på samma plats.

Den lösning vi förordar är att klienter som själva önskar bli drogfria, i samråd med socialförvaltningen i sin hemkommun skrivs in på en enhet som kan erbjuda en sådan vårdkedja. Kedjan innefattar förlängd avgiftning följt av boende och inställning på LARO, Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, följt av stegvis utslussning till eget boende.

När klienten efter 3 till 5 dagar är avgiftad vidtar för de som så behöver inställning på substitutionsbehandling, LARO. Att vara avgiftad innebär att abstinensen lagt sig och att individen kan lämna invändningsfria urinprover. Klienten kan då flytta in på HVB-boende.

Man bör skilja på de klienter som är avgiftade och de som inte är klara med det och om möjligt förlägga de olika delarna till olika byggnader inom samma område.

Därefter vidtar utslussning via alltmer självständigt boende. Klienten får hjälp och stöd under cirka två till sex månader med personal på plats. Det självständiga boendet har tillgång till personal och klienten har nära till sin kontaktperson. Man lagar sin egen mat och sköter vardagsbestyr. När klienten är stabil, kan man prova boende i träningslägenhet.

En fördel med att avgiftning och boende finns på samma plats, är att det är möjligt att för klienten att bo kvar även vid kortare återfall. Dessutom kan man snabbt sätta in insatser.

I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer framhålls boende och sysselsättning som det viktigaste. I vårdkedjan är det därför också viktigt att uppmuntra till sysselsättning inklusive hjälp att kontakta arbetsförmedling, arbetsgivare och Försäkringskassan.

Det krävs hög personaltäthet och kompetenta medarbetare för att vårdkedjan ska fungera, som till exempel boendestödjare, undersköterskor/mentalskötare, sjuksköterskor samt läkare med specialistkompetens i psykiatri.

En medarbetare utses till klientens kontaktperson vid inskrivningen, där man går igenom klientens bakgrund och sätter mål för framtiden: vad vill klienten och hur ska man uppnå det?

Struktur på dagen är viktigt för anpassning till ett drogfritt liv. Ett veckoschema där klienten kan önska och planera aktiviteter bör upprättas. Kontaktpersonen har en viktig roll i att stötta klienten i att följa schemat och genomföra det som planerats.

Efter vårdkedjan är klienten redo att prova på eget boende. Erfarenheten talar för, att om den onda cirkeln av missbruk och hemlöshet bryts och man får med sig redskap och rutiner finns goda möjligheter att klara ett normalt, drogfritt liv med boende, arbete och sociala kontakter.

Vi vet att det går – exemplen är många.

Göran Blennow, leg psykiater, medicinsk chef

Agneta Lindgren, affärsområdeschef Nytida

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HemlöshetNarkotika

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev