Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Grattis Martin! Men varför är KDU så osolidariskt?

KDU lyfter fram solidaritetsprincipen som en av grundpelarna i kristdemokratisk politik, men beslutar samtidigt om tiggeriförbud och ökad bilism. Hur går det ihop, undrar Hanna Lidström, språkrör för Grön Ungdom, och efterfrågar svar från KDU:s nyvalde ordförande Martin Hallander.

Publicerad: 6 november 2018, 09:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hur går solidaritetsprincipen ihop med tiggeriförbud, frågar Hanna Lidström.


Ämnen i artikeln:

TiggeriförbudKristdemokraterna

I helgen valdes Martin Hallander in som ny förbundsordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Grattis! Att vara ledare för ett ungdomsförbund är att företräda vår generation och se till att våra röster hörs där besluten fattas. Det är inte alltid en lätt uppgift, men jag kan inte tänka mig något viktigare att arbeta med.  Det var dock inte bara en ny förbundsstyrelse som valdes på årsmötet. Det röstades också igenom ett antal motioner och innehållet i några av dessa gör mig upprörd. Vi står, som du säkert vet, inför enorma utmaningar i samhället. Klimatkrisen, den ökande migrationen och polariseringen mellan olika grupper är exempel på några av de saker som kommer att drabba oss unga hårt om vi inte agerar nu.  Så Martin, jag har några frågor till dig som rör vår generations framtid.  Var är politiken som överbryggar de klyftor som sliter isär vårt samhälle? I ert handlingsprogram från 2018 så lyfter ni fram solidaritetsprincipen som en av grundpelarna i kristdemokratisk politik, “vårt moraliska och ofrånkomliga ansvar att hjälpa och stödja varandra” som ni själva beskriver det.  PÅ KDU:s årsmöte i helgen bifölls en motion om ett nationellt tiggeriförbud. Jag får det inte att gå ihop. Vi ser allt oftare hur påståenden om utsatta grupper används som en ursäkt för att inte agera solidariskt. Flyktingar vill ändå inte arbeta, tiggare är ändå organiserade. Sverige tjänar på att inte hjälpa dem. Det solidariska vore att motverka denna retorik, inte att anamma den.  Både forskare och hjälporganisationer är mycket kritiska till om ett tiggeriförbud verkligen hjälper den som är fattig. Det är egentligen rätt enkelt att förstå. För att motverka fattigdom måste vi bekämpa orsakerna till den, inte hur den yttrar sig. Ett förbud sopar endast problemen under mattan. KDU säger sig vilja bekämpa fattigdom, men allt tyder på att ett tiggeriförbud är att bekämpa fattiga. Det är inte min bild av solidaritet.  Var är den radikala klimatpolitiken som behövs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader?  Nyligen slog FN:s klimatpanel IPCC fast att det kommer krävas genomgripande och aldrig tidigare skådade förändringar för att förhindra att den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grader. Detta borde vara en tillräckligt tydlig varning för att få alla partier att vrida upp sin klimatpolitik till max. Vad jag har hört så beslutade ert årsmöte att ni ska vara emot trängselskatten. Alltså att göra det lättare att köra bil i innerstan. Återigen verkar inte politiken matcha verkligheten.  Eftersom ni säger er vilja driva en ambitiös och tillräcklig klimatpolitik så är jag nyfiken på vad ni beslutade om för att förhindra klimatförändringarna istället. Är trängselskatten onödig eftersom ni helt vill förbjuda privatbilism i städer? Har ni satt ett slutdatum för försäljning av fossila bränslen? Röstade ni igenom något ännu mer radikalt? Jag hoppas att KDU har en plan för hur den stora omställningen ska gå till, det handlar trots allt om vår tids stora ödesfråga och vår generations framtid.   Återigen, grattis till din nya post Martin! Du har ett viktigt och stort arbete framför dig. Det kommer nämligen att krävas mycket av dig och KDU för att bli en röst som på riktigt kämpar för att dagens unga ska få en chans att växa upp i ett hållbart och solidariskt samhälle.

Hanna Lidström, språkrör, Grön Ungdom

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev