Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Gör om förskolan till en småbarnsskola!

Häromdagen blev jag glad, jag läste en artikel av Helén Ängmo, att Skolinspektionen tydliggör förskolans uppdrag att undervisa. I många, många länder är detta en självklarhet, men inte i Sverige av olika skäl. Men strukturerad undervisning i en god inlärningsmiljö måste vara en rättighet för alla barn även före skolåldern. Detta skulle vara en stor jämlikhetsreform, skriver Birgitta Strömbom, grundare av småbarnsskolan Liten Lär.

Publicerad: 2 mars 2018, 08:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PedagogikFörskolaJämlikhetKvalitetKunskap

Barndomen är framför allt inlärningens tid. Hos barn i förskoleåldern går hjärnan på biokemiskt högvarv, lätt och snabbt sker en omfattande inlärning. Barn är nyfikna, frågvisa och vill veta allt! Naturligtvis, det gagnar deras överlevnad som Homo Sapiens! Jag tänkte på detta och startade 1988 en undervisande förskola, småbarnsskolan Liten Lär i Uppsala, som blev en framgång och bidrog till tankar om undervisning i svenska förskolan. Jag tror, att mina erfarenheter kan vara inspirerande idag.

I en debattartikel om förskolan skriver Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo, att förskolan inte ska ”skolifieras”. Men det är just precis vad vi ska göra! Vi behöver en skola, som passar de minsta barnen, en småbarnsskola.

Hur fungerar en småbarnsskola? Den är organiserad som grundskolan, men tillrättalagd för de små barnen. Barnen är indelade i åldersgrupper. Lika gamla barn följer lättare en undervisning på sin egen utvecklingsnivå. Lugn och koncentration ökar. På schemat för dagen står korta lektionspass och raster med lek både ute och inne.

Ämnen i läroplanen är språk (svenska och från 3 år engelska), matematik, omvärldskunskap, skapande och gymnastik/idrott.  Undervisningen är lekfull, konkret och medryckande. Undervisning inklusive raster sker dagligen några timmar. På eftermiddagarna finns ”fritids” med lek ute och inne.

Andan på en småbarnsskola är varm, glad, uppmuntrande och positiv med fasta rutiner, fasta tider och rätt ställda krav. Det är nolltolerans mot alla former av mobbning och utfrysning. En positiv inlärningsmiljö är vida överlägsen en negativ.

Den svenska förskolan är en ganska onaturlig och begränsad miljö, där de vuxnas arbete enbart kretsar kring barnen. Barnen har många leksaker. Förskolan är som en ö, där barnen och personalen finns. Ganska ofta gör man studiebesök i omvärlden. Men det räcker inte för barnens allsidiga utveckling och inlärning.  Här ger strukturerad undervisning inom många områden kompensation!

På en småbarnsskola har lärarna alltid huvudansvaret för undervisningen och den pedagogiska planeringen. Vid sin sida har de assisterande lärare, som också har stort ansvar, men på annat sätt.

Personaltätheten är inte så hög. Det är viktigt, att barnen fostras till självständighet, att klara mycket av sin ”självbetjäning” på egen hand. Det är en myt att hög personaltäthet ger ökad kvalitet. Det viktigaste är varmhjärtad och kunnig personal med självkänsla, även om de inte är så många.

Pedagogiken i småbarnsskolan bör omfatta mycket mer än den svenska läroplanen för förskolan. Det behövs en mer detaljerad beskrivning av innehåll, mål och metoder i undervisningen.

Vad tycker barnen på Liten Lär om sin skola? De är glada och stolta. För varje ny erövrad kunskap lyser de av självkänsla. Forskare har också visat, att barn som får strukturerad undervisning leker bättre, de har helt enkelt fått mer stoff att fantisera kring i sina lekar.

Forskning kring hjärnans utveckling hos barn rekommenderar alltmer en pedagogik, som ger barnen mångsidig träning och ställer tydliga förväntningar på dem. Hjärnforskaren David Ingvar (1924-2000) kallade denna tidiga stimulans ”hjärnans engångschans”.

Birgitta Strömbom, grundare av småskolan Liten Lär och verkställande ledamot i Stiftelsen Liten Lärs styrelse

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev