måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Funktionshinderrörelsen bör ta avstånd från SD:s politik

Sverigedemokraternas politik strider mot funktionshinderrörelsens värdegrund, trots det har partiets retorik slagit rot även bland oss. Allt oftare hör vi i olika forum personer med funktionsnedsättning som vill sätta migrations- och funktionshinderpolitiken mot varandra. Det är fel väg att gå.

Publicerad: 7 september 2018, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En person med funktionsnedsättning som stödjer SD:s politik skjuter, enligt debattörerna, både sig själv och rörelsen i foten.

Foto: Hans Norling, LightField, Voy / Mostphotos


Ämnen i artikeln:

FunktionshinderFunktionsnedsättningFunktionsvariationSverigedemokraterna

Att värna om mänskliga rättigheter går före värdet av att vara partipolitisk neutral, och därför måste vi som rörelse agera.

När Sverigedemokraterna (SD) kom in i Riksdagen 2010 gick ett stort antal företrädare för funktionshinderrörelsen ut offentligt och uttryckte att det skulle bli svårt att förhålla sig fortsatt partipolitiskt obunden, och neutral, till samtliga partier i riksdagen. Något unikt för många inom rörelsen då partineutraliteten varit en viktig princip för att kunna bedriva sitt arbete oavsett vem som suttit på makten. Men SD är inte ett parti som andra. Partiet, liksom andra främlingsfientliga och rasistiska organisationer, sorterar och exkluderar människor från samhällets gemenskap på grundval av hudfärg, sexuell läggning, könsidentitet och/eller funktionsförmåga. Partiets ideologi strider därför mot den värdegrund som hela rörelsen bygger på och som ska genomsyra verksamheten. En värdegrund som bygger på att människors olikheter är en berikande självklarhet och att alla omfattas av ett okränkbart lika människovärde.

Det har förflutit nästan åtta år sedan SD tog plats i riksdagen. Idag har det abnorma med partiet normaliserats. Trots en väldigt tydlig värdegrund har SD:s retorik rotat sig även bland personer inom rörelsen. Allt oftare hör vi i olika forum personer med funktionsnedsättning som vill sätta migrationspolitiken och funktionshinderpolitiken mot varandra, liksom medlemmar i vår rörelse som ropar efter mer stöd till sig själva men vill exkludera mörkhyade eller utlandsfödda från samma rättigheter. Så här inför valet är vi därför nödgade att understryka ett par grundläggande premisser för vår rörelse.

1.    Vi som rörelse måste stå upp mot alla former av diskriminering och försök att kväva människors lika värde och rätt till delaktighet. Vi måste stå också upp mot alla som försöker föra sådan politik. Individer som för sådan retorik finns inom alla samhällsklasser och inom alla partier. Det finns dock bara ett parti i riksdagen som har en politik som är djupt rasistisk och som strävar efter en icke-demokratisk samhällsordning. 
2.    Att vara partipolitiskt oberoende, och partipolitisk neutral, betyder inte att man inte kan eller bör ta ställning. Tvärtom är det omoraliskt att tyst se på när andra människor kränks. 
3.    En person med funktionsnedsättning som stödjer SD:s politik skjuter både sig själv och rörelsen i foten och kan inte företräda oss och bör inte heller få representera oss oemotsagd. 
4.    Funktionshinderrörelsens målgrupp är inte homogen, vi representerar samtliga personer med en funktionsnedsättning. Det vill säga personer av alla hudfärger, kvinnor och män, alla åldrar, varierande etnisk härkomst, en variation av könsidentitet, sexuell läggning och religionstillhörighet. Vi måste stå upp för allas våra rättigheter, inte enbart utifrån funktionsnedsättning. Mänskliga rättigheter är ett helhetsperspektiv.

Det är inte de ensamkommandes fel att LSS nedmonterats. Det är inte tiggarens fel att skollagen inte fungerar som den ska så att alla barn som behöver det får stöd. Det är inte kvinnor som vill ha slöja som är orsaken till att diskrimineringslagen inte fungerar och bristande tillgänglighet fortfarande utestänger vissa från stora delar av samhället. Det är inte mot dessa vi ska rikta vår vrede. Det är SD:s fel att grupp ställs mot grupp och att vi har börjat räkna på om vi har råd med grundläggande mänskliga rättigheter – för alla.

SD vill få stöd genom skrämselpropaganda och lova att en röst på SD bidrar till trygghet. I själva verket är varje röst på SD ett angrepp mot allas vår trygghet. Vi kan inte blunda för partiets uppenbara vilja att slå våld på rättigheter som inte passar dem. Det kan vara din eller min rätt imorgon.

Funktionshinderrörelsen är en del av folkrörelsen som tillsammans representerar över 50 organisationer som samtliga verkar för samma mål, full delaktighet och jämlikhet för alla oavsett funktionsnedsättning. Enligt folkhälsomyndighetens sätt att mäta och definiera har ca 20 procent av befolkningen en funktionsnedsättning.

Anna Quarnström, jurist och engagerad i funktionshinderfrågor

Birgitta Andersson, fd förbundsordförande DHR och SHIA (nuvarande MyRight)

Pelle Kölhed, fd vice ordförande Funktionsrätt Sverige

Maria Johansson, f d förbundsordförande DHR och f d ordförande Lika Unik

Lars Lindberg, funktionshinderpolitisk debattör

Jonas Franksson, politisk talesperson STIL

Jamie Bolling, verksamhetsledare - Independent Living Institute

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev