onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Försäkringskassan: Sex löften för mindre krångel

Vardagen måste bli tryggare och enklare för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Vi förändrar nu vårt arbetssätt i grunden för att anpassa det till dem som behöver oss mest. Och förändringen ska märkas redan detta år.

Publicerad: 17 februari 2015, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Personer med funktionsnedsättning ska känna att vi gör vardagen tryggare.


Ämnen i artikeln:

SjukförsäkringFunktionsnedsättningFunktionsvariationSocialförsäkringar

I Sverige finns i dag 145 500 personer med en funktionsnedsättning som har ersättning från Försäkringskassan. Det är unga, gamla, förvärvsarbetande, studerande, föräldrar och barn, som alla behöver Försäkringskassan för att få sin vardag att fungera.

Vi har frågat dessa personer och deras anhöriga, liksom organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättningar, vad de anser att vi på Försäkringskassan behöver förändra för att bättre motsvara de behov som finns. Svaren vi har fått är entydiga: vardagen måste bli mindre krånglig för personer med funktionsnedsättning.

Vi förändrar därför nu vårt arbetssätt i grunden för att anpassa det till den enskildes behov. Mötet med oss ska bli tryggare, enklare och mer personligt. Och det ska börja märkas redan under detta år.

Vi har formulerat vårt förändrade arbetssätt i sex löften:

En kontaktperson hos Försäkringskassan. De som har störst behov av stöd ska erbjudas en kontaktperson med ansvar för att samordna alla kontakter med Försäkringskassan. Vi vet att mer än hälften av de personer som har en ersättning på grund av sin funktionsnedsättning också har flera andra ersättningar och därmed många kontakter med oss. Med en samordnande kontaktperson ska mötet med oss nu bli enklare.

Stöd till föräldrar med barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning. Föräldrar som har ett svårt sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning har ofta en komplex livssituation med många myndighetskontakter. Möjligheten att kunna få stöd från Försäkringskassan redan på sjukhuset eller habiliteringen finns redan på vissa ställen, det ska nu utökas till att bli tillgängligt i hela landet.

Förenklade och samordnade uppföljningar. De lagstadgade uppföljningarna av stödet från Försäkringskassan kan ibland bli ganska många och upplevas som att ständigt vara granskad. För att göra vardagen mer förutsägbar och tryggare för den som har en funktionsnedsättning samordnar och förenklar vi nu dessa uppföljningar.

Kortare väntetider på beslut. I dag kan väntetiden för att få ett besked om ersättning vara upp till 90 dagar oavsett hur mycket eller lite utredning som krävs för ett beslut. Nu ändrar vi arbetssätt för att kunna ge beslut snabbare inom vårdbidrag, handikappersättning och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Först ut är vårdbidraget.

En egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet. Unga som går på gymnasiet och har förlängd skolgång ska erbjudas en egen framtidsplan inför fortsatta studier eller arbete efter gymnasiet. En del av de här ungdomarna har en otydlig bild av vilka möjligheter som finns. Det innebär risk för att hamna i passivitet, utan vare sig studier eller arbete. Tillsammans med ungdomarna och andra aktörer vill vi nu skapa förutsättningar för en tydligare bild och en tryggare framtid efter gymnasiet.

Enklare digital kontakt med Försäkringskassan. Digitala tjänster är allt mer en självklarhet för att kunna klara sin vardag, det gäller inte minst i myndighetskontakter. Vi tar nu fram nya digitala tjänster som gör det enklare för den som har sökt, eller har en ersättning, att följa sitt ärende, se kommande händelser och att få aviseringar via sms och e-post.

Vi har redan börjat testa dessa nya arbetssätt och ändrat i vår handläggning. På vårt kontor i Eskilstuna provar vi arbetssättet med en kontaktperson som samordnar alla kontakter. I Helsingborg pågår försök med att fatta beslut snabbare och därmed förkorta väntetider.

I Karlskoga och Örebro kraftsamlar vi för att bistå gymnasieungdomar inför framtiden. Strax före årsskiftet beslutade vi om ett nytt arbetssätt för omprövning av assistansersättning där genomförandet nu är på gång. Vi kommer också att, i så stor utsträckning som möjligt, samordna våra uppföljningar och efterkontroller.

Personer med funktionsnedsättning ska känna att det är enkelt att komma i kontakt med oss och att vi gör vardagen tryggare. Försäkringskassans mål är att förändringen ska leda till märkbara skillnader redan under det här året.

Birgitta Målsäter, Försäkringsdirektör Försäkringskassan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev