söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Förenkla småföretagens regelverk

Ett samordnat regelsystem ger småföretag i Stockholmsregionen förutsättningar att växa. Dessutom bör finansdepartementets planerade lagstiftning om detaljerade månadsuppgifter för arbetsgivare skrotas. Så skapas fler jobb åt arbetslösa.

Publicerad: 5 mars 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Företagsklimat

Den ekonomiska utvecklingen i Europa och stora delar av världen ser bekymmersam ut och oron börjar sprida sig till Sverige. Men trots de mörka molnen är det glädjande att Sveriges småföretagare ser optimistiskt på framtiden. Undersökningar visar att 60 procent av småföretagen tror på expansion och 25 procent kan tänka sig att nyanställa under 2013. Tyvärr finns det problemfaktorer som hindrar utvecklingen.

Småföretagen har svårt att hitta arbetskraft som matchar företagens ökade behov. Avsaknaden av god arbetskraftsmatchning är ett stort problem över hela landet, inte minst i Stockholmsregionen med 85 000 arbetssökande. I dagsläget tvingas arbetslösa söka jobb de saknar kvalifikationer för.

Arbetsförmedlingen måste förändra sitt nuvarande arbetssätt. Förmedlingen bör fokusera på arbetskraftsmatchning där den arbetssökande får konkurrera om jobb som motsvarar dennes kvalifikationer. En genomsnittlig handläggare på Arbetsförmedlingen förmedlar i genomsnitt 9,4 jobb per år. Det här motsvarar mindre än ett jobb i månaden.

För att råda bot på detta vill Centerpartiet konkurrensutsätta den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen. Vi vill därför införa en jobbpeng där den arbetslöse själv får välja en specialiserad arbetsförmedlare att gå till.

Småföretag måste ges förutsättningar att expandera. För att underlätta för företagare att verka i flera kommuner behöver ett synkroniserat regelverk inrättas i Stockholmsregionen. I dag förhåller sig företagen till krångliga regelverk som bromsar potentiell expandering. Regelverken berör oftast ärenden som utskänkningstillstånd, bygglov och miljö och hälsa.

Vi vill att Kommunförbundet Stockholms Län och regionens kommuner bildar ett regelsamordningsråd som får till uppgift att samordna de regelverk som berör småföretag.

Finansdepartementet planerar en lagstiftning om detaljerade månadsuppgifter för arbetsgivare. Lagstiftningen kommer att försvåra vardagen för landets företag. Företagen kommer att tvingas redovisa minst 40 individuella uppgifter per anställd varje månad. I dagsläget görs detta en gång per år. Detaljnivån är alldeles för hög i den planerade lagstiftningen och har ingen betydelse för beskattningen. Den kostar bara tid och pengar i form av ökad administrativ börda för företagare i allmänhet och småföretag i synnerhet.

Sveriges Kommuner och Landsting anser att lagstiftningen försvårar för företagare och Skatteverket ställer sig tvekande till att motta företagens uppgifter varje månad. Förslaget bör skrotas.

Centerpartiet arbetar för att minska den administrativa bördan för Sveriges småföretag. Finansdepartementets planerade lagstiftning försvårar snarare än förbättrar svenska företags vardag. Genom ett förenklat regelsystem ger vi småföretag i Stockholmsregionen förutsättningar att växa och genom växande företag skapar vi jobb åt regionens arbetslösa. Småföretagen är motorn i den svenska näringslivskedjan. Det är ett hållbart val.

Aphram Melki, gruppledare (C) Järfälla

Anna Myrhed, gruppledare (C) Sollentuna

Tage Gripenstam, gruppledare (C) Södertälje

Anna C Nilsson, kommunalråd (C) Solna, polisstyrelsen Stockholms län

Stefan Bergström, stadsmiljökommunalråd (C) Sundbyberg

Christian Ottosson, kommunalråd (C) Huddinge, ordförande Huddinge brottsförebyggande råd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Företagsklimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev