Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

För många skador i bemanningsbranschen

Mörkertalen minskar – nu måste arbetsskadorna inom bemanningsbranschen göra detsamma. Vad som krävs är att både bemanningsföretagen och arbetsgivarna tar de ökade antalet anmälda arbetsskadorna inom bemanningsbranschen på allvar.

Publicerad: 31 maj 2012, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BemanningsföretagArbetsmiljö

En nyligen publicerad rapport, Arbetsskador 2011, från Arbetsmiljöverket visar att alltfler anmälningar av skador inom bemanningsbranschen rapporteras in. Det tycker vi är bra. Vi ser nämligen detta som en indikation på att arbetet för en bättre arbetsmiljö på Sveriges arbetsplatser börjar ge frukt. Inrapporteringen av tillbud och arbetsskador är en förutsättning för att vi ska kunna närma oss en nollvision.

Det är därför vi trots allt är glada över att se att just bemanningsbranschen har en ökat antal anmälda arbetsskador. Tidigare fanns det ett stort mörkertal, vilket gjorde det svårt att skapa sig en korrekt bild av situationen. Till syvende og sidst krävs att både bemanningsföretag och arbetsgivare tar siffrorna på allvar och drar lärdom av det underlag som rapporten nu ger oss. Dessa skrämmande siffror tror vi är precis det uppvaknande som många behöver för att kunna börja agera. Vi kan alla, och bör alla, göra mer. Många verktyg finns redan plats.

Exempelvis är OHSAS 18001 en väletablerad certifiering för ett systematiskt arbete med arbetsmiljöfrågor. Denna internationella standard innebär säkerställande av kvalitet inom samtliga delområden inom arbetsmiljö. Det inkluderar att etablera arbetsmiljörutiner för arbetsskador och tillbud, skyddsutrustning, medarbetareundersökningar, hur information kring arbetsmiljömål ska kommuniceras och rutiner vid exempelvis sexuella trakasserier. Förbluffande nog är Uniflex det enda bemanningsföretaget i Sverige som certifierat sin verksamhet enligt standarden. Faktum är att endast ett fåtal av svenska byggföretag har gjort detsamma. Det är långt ifrån idealiskt och vore väldigt bra om fler tog det steget.

Denna förändring kan bara komma till stånd om arbetsgivare och bemanningsföretag tar ett gemensamt ansvar. Rent juridiskt delas arbetsmiljöansvaret för arbetstagaren mellan dessa parter; bemanningsföretaget har arbetsgivaransvar enligt 2 kap 1 § AML för arbetstagarens hela arbetssituation och kundföretaget har arbetsmiljöansvar enligt 12 kap 3 § AML för det arbete som arbetstagaren utför hos kundföretaget.

Arbetsmiljöverkets statistik är självfallet inte positiv läsning. Men det är ett steg mot att få en klar bild över hur utbrett problemet med arbetsrelaterade skador är. För att kunna ta nästa steg och faktiskt minska antalet arbetsrelaterade skador, vilket är huvudmålet, måste samarbetet och ansvaret förtydligas mellan bemanningsföretagen och arbetsgivarna.

Malin Norback, personalchef Uniflex

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev