Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Fler blir av med jobbet om las ändras

LO:s och Socialdemokraternas krav på att ändra i lagen om anställningsskydd, las, förs fram under förespegling att det skulle innebära att de anställda vid omorganisation får stanna och ha kvar sina heltidsanställningar. Det stämmer tyvärr inte.

Publicerad: 20 december 2016, 14:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Patrik Karlsson & Niklas Beckman på Svenskt Näringsliv tror inte på S/LO-s förslag om ändrad las.


Ämnen i artikeln:

ArbeteArbetsgivareFackföreningarLAS

REPLIK Skälen till att företag omorganiserar sin verksamhet är att förutsättningarna för den har förändrats. I en situation där behovet av personal är lägre erbjuder arbetsgivaren när det är lämpligt hellre anställda deltid än att säga upp dem helt. Ändras las på det sätt som LO och S vill kommer uppsägningar vid omorganisation att bli mycket vanligare. Fler kommer då bli av med jobbet och arbetslösheten kommer öka.

Det LO och S bygger sin argumentation på är ett fall där en Coopbutik i Örebro genomförde en omorganisation. I det fallet, som är avgjort i Arbetsdomstolen, bedömdes företaget ha agerat korrekt enligt gällande lagstiftning.

S och LO anser att ”det regelverk som idag gäller vid arbetsbrist och uppsägningar med turordningsregler och uppsägningstid, måste även börja tillämpas när en arbetsgivare gör om heltider till deltider.” Det är en slutsats som går helt emot grunderna för de nuvarande reglerna. Las bestämmelser bygger på att uppsägning ska vara den sista åtgärden när alla andra möjligheter att lösa problemet uttömts. Arbetsgivaren ska därför alltid undersöka möjligheterna att bereda arbetstagaren ny sysselsättning inom ramen för anställningen eller annan anställning hos sig.

Den ordning som LO och S förespråkar innebär att vi skulle överge den principen. Konsekvenserna av det skulle bli fler uppsägningar och betydligt sämre möjligheter att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Det sistnämnda skulle i sin tur betyda sämre lönsamhet och risk för ytterligare neddragningar.

Enligt dagens regelverk ska förändringar i organisationen och sysselsättningsgrader också förhandlas med facket. Så hade skett i det aktuella fallet och många av de anställda fick efter intensiva och långa förhandlingar erbjudanden om nya sysselsättningsgrader utifrån verksamhetens förutsättningar.

Istället för att säga upp personal erbjöd företaget samtliga att jobba kvar, men vissa till lägre sysselsättningsgrad. Det är aldrig ett självändamål för företag att ha deltidsanställda eller tidsbegränsat anställda. Bemanningen utgår alltid från verksamhetens behov i syfte att bedriva en konkurrenskraftig verksamhet samtidigt som medarbetarnas intressen tas till vara.

Retoriken som LO och S använder sig av är olycklig. De skriver att anställdas tider ”hyvlades ner likt en schweizerost”, underförstått att detta är något arbetsgivaren gjort på eget bevåg. Det stämmer inte heller. Det går inte att stå med en för stor personalstyrka när lönsamheten sviktar. Ett företag måste kunna anpassa sin verksamhet och tjänsterna i den till verkligheten. Det är beslut som företaget måste kunna fatta och som inte kan överlåtas till politiker och domstolar.

Hur och när en arbetsgivare kan omorganisera sin verksamhet är noga reglerat och det kan ske först efter förhandlingar med fackliga motparter. Med den förändring av lagstiftningen som LO och S föreslår skulle fler anställda bli av med jobbet vid omorganisationer för att andra ska kunna garanteras heltid. Att även baka in ett krav på att allmän visstid, en anställningsform som varje år möjliggör tusentals jobb, ska tas bort gör förslaget ännu mer skadligt.

Svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar framöver. Om vi ska lyckas bryta den tydliga tudelningen som finns och få fler i arbete behövs reformer som innebär mindre och inte mer reglering. Det här förslaget skulle bara leda till uppsägningar och ökad arbetslöshet.

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv

Niklas Beckman, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev