Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Få unga ser drömjobbet i kommuner och landsting

Intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater och en bra lön är det som unga rankar högst i arbetslivet. Det visar en ny undersökning från Vision. Samtidigt är det få unga som tror att de hittar sitt drömjobb i välfärdssektorn. Här står arbetsgivarna inför en stor utmaning, skriver Visions ordförande Annika Strandhäll.

Publicerad: 22 april 2014, 13:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PersonalbristArbetsmarknad

Inom några år kommer 420 000 nya medarbetare att behöva rekryteras till vår välfärdssektor, enligt beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Och enligt nya siffror som SKL presenterade i går måndag kommer 225 000 nya medarbetare att behövas bara till området vård och omsorg fram till 2023.

Vision kan i dag tisdag presentera en ny rapport, Unga om drömjobbet, där närmare 1 300 studenter och unga yrkesverksamma svarat på frågor om hur de ser på sitt framtida yrkesliv. Resultatet visar att kommuner, landsting och regioner har en stor utmaning framför sig när det gäller att locka till sig den framtida arbetskraften.

Intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater och en bra lön är det som ligger i topp när studenter och unga yrkesverksamma får beskriva hur drömjobbet ser ut. Båda grupperna värderar också personlig utveckling, trygg anställningsform och balans mellan arbetsliv och privatliv högt. Samtidigt tror enbart fyra procent av studenterna att de kan få en bra lön i välfärdssektorn. Knappt 13 procent associerar arbete i välfärdssektorn med intressanta arbetsuppgifter. Åtta procent förknippar jobben med personlig utveckling.

I sin senaste rapport om hur arbetsgivarna ska möta rekryteringsutmaningarna i välfärdssektorn listar SKL flera uppmaningar. Bland annat handlar det om att visa på karriärmöjligheter, använda kompetensen på rätt sätt och att jobba med de anställdas lönekarriär. Det är goda råd. Visions undersökningar visar att det krävs stora förbättringar kring löner och villkor för att förändra bilden av kommuner och landsting som arbetsgivare. Och i det arbetet vill Vision gärna vara en aktiv part.

Vi föreslår fyra åtgärder:

Satsa på konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling och tydliga karriärvägar. Jobben i kvinnodominerade yrken och branscher värderas lägre och ligger efter lönemässigt jämfört med mansdominerade yrken och branscher. Det måste vi ändra på, till exempel genom att låta anställda i kvinnodominerade sektorer tillåtas en högre löneökningstakt.
Öka kontakterna mellan arbetsgivare och högskolor/universitet.  Genom exempelvis praktikplatser och extrajobb i form av studentmedarbetarskap.
Garanterad introduktion. För att introducera den nyanställde i verksamheten och säkerställa kunskapsöverföringen som den nyexaminerade tar med sig från högskolan.
Ett gott ledarskap. Bra chefer med goda förutsättningar är grundläggande för att medarbetare ska känna sig delaktiga, ha inflytande, trivas och göra ett gott jobb. Chefer behöver ha rimligt många underställda liksom ett gott administrativt stöd.

För att vi ska fortsätta ha en väl fungerande välfärd behöver fler unga rekryteras. Medarbetarna måste också vilja stanna kvar i det som både SKL och Vision tycker är Sveriges viktigaste jobb. Men ska jobben locka unga akademiker på väg ut i arbetslivet, måste de också värdesättas därefter. Då kan fler hitta drömjobbet här.

Annika Strandhäll, ordförande fackförbundet Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PersonalbristArbetsmarknad

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev