fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

En modern arbetslinje är en jämställd arbetslinje

Det är hög tid att lägga om regeringens arbetslinje. Nyckeln till ökad sysselsättning ligger i att kvinnor ges chansen att jobba mer, och för det krävs betydande förändringar av både arbetsmarknaden och välfärden.

Publicerad: 2 september 2011, 05:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Arbetsmarknad

Under den senaste månaden har börserna rasat. Stockholmsbörsen har tappat drygt en femtedel av sitt värde sedan årsskiftet. Pengar flyttas till säkrare placeringar. Guldpriset skenar. Även om många frågor saknar svar står en sak klar: Osäkerheten om den globala ekonomiska utvecklingen har ökat.

I det här läget är det lätt att tappa fokus på de långsiktiga ekonomiska frågorna. Men det vore att göra Sverige en björntjänst. För det saknas inte utmaningar.

Trots allt tal från regeringen om ”arbetslinjen” så har Sverige idag en arbetslöshet på cirka 7 - 8 procent, en ungdomsarbetslöshet som är högre än snittet i EU och hundratusentals sysselsatta som är ”undersysselsatta”, det vill säga jobbar mindre än vad de skulle vilja göra.

Utvecklingen under de senaste åren har heller inte imponerat. Visst har sysselsättningen ökat i absoluta tal - men det är en demografisk effekt. Andelen i arbetsför ålder som jobbar är idag i stort sett densamma som när den nuvarande regeringen tillträdde 2006. Före jobbskatteavdraget.

Det här håller helt enkelt inte. En låg arbetslöshet och en hög sysselsättning är avgörande för Sveriges framtida tillväxt, och för välfärdens framtida finansiering.

I en nyutkommen debattbok, ”Bort från ruta ett”, menar Jonas Milton från Almega, Roger Mörtvik från TCO, Håkan Svärdman från Folksam och undertecknad att det är hög tid att lägga om regeringens arbetslinje. Vi är inte överens om allt – men vi är överens om frågans betydelse.

För att Sverige ska ha en hög sysselsättning i framtiden måste några grundläggande fundamenta vara på plats. Penningpolitiken fungera väl. Det krävs ordning och reda i de offentliga finanserna. Det behövs en arbetsmarknadspolitik som hjälper och stödjer den enskilde tillbaka i arbete. Lönebildningen måste fungera väl. Men det behövs också investeringar som skapar framtida tillväxt – inte minst i utbildning, forskning och innovationer.

Men på längre sikt finns det också en stor potential till framtida tillväxt genom att öka arbetsutbudet. Inte minst bland kvinnor.

Även om Sverige på många sätt är mer jämställt än andra länder så är den svenska arbetsmarknaden långt ifrån jämställd. Kvinnor arbetar i betydligt lägre utsträckning än män, och betydligt färre timmar i veckan – i alla fall så länge som vi talar om det betalda arbetet.

Skulle kvinnor utföra lika mycket betalt arbete som män gör idag så skulle det motsvara en ökning av sysselsättningen med cirka en halv miljon jobb. Potentialen till ett ökat arbetsutbud är således betydande.

Men för att kvinnor ska kunna jobba mer krävs betydande förändringar.

1. Arbetsmarknaden måste jämställas. Ska de kvinnor som vill jobba mer få möjlighet att göra det behöver heltid bli en rättighet, och deltid en möjlighet. Dessutom behöver lönediskrimineringen få ett slut – både mellan kvinnor och män på samma arbetsplatser, men också mellan kvinnodominerade respektive mansdominerade branscher. Jämställda löner är inte bara en rättvisefråga – utan också en arbetsutbudsfråga. Så länge som kvinnor tjänar mindre än är det inte särskilt anmärkningsvärt att kvinnor jobbar mindre än män.

2. Modernisera välfärden. Den svenska välfärden byggdes ut för att både kvinnor och män skulle kunna jobba. Men idag knakar det i fogarna. Forskning visar att anhöriga tvingas gå ned i arbetstid för att äldreomsorgen inte alltid fungerar. Föräldrar uppger att de inte kan jobba heltid med förskolans öppettider – även om man jobbar dagtid. Arbetar man kväll, natt eller helg har man inte ens laglig rätt till barnomsorg när man jobbar. Ska man skapa verkliga förutsättningar för fler att jobba mer behöver välfärden byggas ut.

3. Slopa vårdnadsbidraget och tredela föräldraförsäkringen. En jämställd arbetsmarknad förutsätter ett jämställt familjeliv. Ett bra sätt att stimulera det är att tredela föräldraförsäkringen och riva upp vårdnadsbidraget.

Så kan en ny och jämställd arbetslinje börja formuleras.

Emma Lennartsson, Chefekonom, Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Arbetsmarknad

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev