Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Digitaliseringen ställer krav på ny lagstiftning

Digitaliseringen öppnar inte bara för nya tjänster, affärsmodeller och produktionsmetoder. Den för också med sig nya risker. Hur dessa hanteras har betydelse både för företagen och för konsumenterna. I flera fall medför digitaliseringen att existerande lagstiftning blir svårtillämpad, vilket kan kräva ändringar om man vill behålla den tidigare nivån av skydd för exempelvis konsumenter eller arbetstagare.

Publicerad: 8 juli 2016, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Digitaliseringen handlar om så mycket mer än enbart näringspolitiska frågor.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadIntegritet

Företag samlar allt större mängder data om sina kunder. Möjligheterna att analysera data har samtidigt utvecklats enormt genom nya analystekniker. Det gör att både nyttan av datainsamlingen och riskerna vid missbruk ökar. Hur företag, anställda och konsumenter påverkas av datahanteringsfrågor har jag utrett för Digitaliseringskommissionen (2016:1 ”Det datadrivna samhället”).

Frågan är angelägen. Tidigare fanns en automatisk ekonomisk begränsning av datainsamling. Eftersom lagring var dyrt var det nödvändigt för företag att sålla, och kostnaderna gjorde också att det krävdes strategiska beslut om dessa utgifter. I dag är den begränsningen borta och företag samlar regelmässigt in och sparar data de inte behöver för verksamheten. Det ökar risken för att data sprids och missbrukas.

Digitalisering kan även komma att ändra styrkeförhållandena på arbetsmarknaden. Den övervakning av anställda som företag har möjlighet att bedriva, kan användas för att hitta förevändningar för att kunna säga upp obekväma medarbetare. De flesta arbetsgivare kan exempelvis övervaka anställdas e-post.

En del av dessa problem kommer sannolikt lösas genom konkurrens. Digitaliseringen gör många företag mer beroende av kundförtroende och med att information sprids snabbare och det finns ett större utbud av leverantörer. Ny forskning från Handelshögskolan (Wahlund mfl 2016) visar att missbruk av kunddata är något som kunderna reagerar starkt på.

Konkurrens och risk för förlorat anseende räcker dock inte alltid. För att upprätthålla den tidigare bestämda nivån av konsumentskydd krävs emellertid att reglerna anpassas så att konsumenterna får möjlighet att utöva sin konsumentmakt.

Exempelvis bör krav ställas på att företag som vill samla in, lagra, bearbeta eller vidaresprida kunddata får kundernas explicita medgivande till detta. Ett sådant medgivande säkerställer också att insamlad information skapar mervärden för kunderna.

Vidare bör företag åläggas att rapportera intrång och sårbarheter. Endast om så sker har konsumenterna en verklig möjlighet att göra informerade val om vilka företag som har en tillräcklig säkerhet. Konsumenten skulle också tjäna på att företag blev tvungna att radera uppgifter om personer med vilka de inte längre hade någon kundrelation då de inte normalt kan antas har tidsmässig möjlighet att bevaka alla de företag som den en gång varit kund hos och deras hantering av data.

Sannolikt behöver man även stärka konsumenternas rättigheter när det gäller data som hanteras av tredje man och vid konkurser. Forskare (Hildebrandt 2008) har föreslagit att data skall ses som kundens egendom och återlämnas vid en konkurs (på samma sätt som den som lämnat in sin bil på däckbyte får tillbaka den även om firman går i konkurs medan den är inlämnad). Detta skulle skydda konsumenterna utan att samtidigt innebära någon olägenhet för företag under normala omständigheter.

När man diskuterar digitaliseringen är det viktigt att inte enbart se denna som en näringsfråga, utan även som en konsument- och arbetsmarknadsfråga. Utan detta bredare perspektiv är risken stor att man missar att anpassa regelverken så att den nivå av konsument och arbetstagarskydd vi i Sverige funnit rimlig består.

Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och föreståndare för forskningsinstitutet EHFF (Institute for Economic and Business History Research)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadIntegritet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev