Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Det måste löna sig att bli chef

Det går inte längre att nonchalera bristen på löneutveckling för kvalificerade yrken som till exempel bibliotekarier. De unga medarbetare som väljer att jobba och göra karriär i kommunal sektor måste få lika bra pensioner som om de hade jobbat i privat sektor.

Publicerad: 24 oktober 2013, 09:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LönebildningAvtalsrörelsenPension

I dagarna har Sveriges kommuner och landsting tecknat ett nytt pensionsavtal med akademikerfacken. Bakgrunden är att arbetsgivaren sagt upp det gamla avtalet för att få en lösning som liknar det som finns i den privata sektorn. Vi i akademikerfacken har varit med och förhandlat för att få en så bra lösning som möjligt och nu är det nya avtalet i hamn. Det är ett bra avtal – under förutsättning att kommuner och landsting genomför sina intentioner och förändrar lönestrukturerna i sina organisationer!

Det nya avtalet omfattar många av DIK:s medlemmar; bibliotekarier, kommunikatörer och kulturansvariga. Det är kvinnodominerade yrkesgrupper med lång akademisk utbildning och som har kvalificerade uppgifter.

Det är snart 15 år sedan akademikerna på kommunal sektor fick löneavtal som ger möjlighet till lönespridning och en sund lönestruktur. Vi kan konstatera att det har varit 15 år av bristande engagemang och låg aktivitet från arbetsgivaren. Men nu går det inte längre att nonchalera bristen på löneutveckling för kvalificerade professioner som till exempel bibliotekarier. Hotet om en snål pension som effekt av en sen löneutveckling kommer att jaga bort den sista lojalitetskänslan hos besvikna arbetstagare.

För den som jobbar inom kommun och landsting i dag kommer lönekarriären 10 år senare än vid en likvärdig anställning inom privat sektor. Om löneutvecklingen fortsätter som i dag kommer kulturansvariga, kommunikatörer och bibliotekarier att sluta med en pension som ligger långt under motsvarande yrken i den privata sektorn. För arbetstagaren innebär det ett val mellan offentlig eller privat tjänst och för arbetsgivaren sannolikt en svårighet att i längden rekrytera rätt kompetens.

För att säkra framtida kompetensbehov i kommuner och landsting är det dags att göra verklighet av ambitionerna som låg till grund för avtalen för 15 år sedan och som aktualiserats med det nya pensionsavtalet. Vi vet att det finns flera saker som måste genomföras:

• Det måste löna sig att bli chef. För en kommunalt anställd bibliotekarie är i dag chefspremien i genomsnitt endast 5 000 kronor i månaden. Och möjligheten att bli chef kommer alltför sent i karriären för att den ska ha någon positiv effekt på pensionen.
• Skapa karriärvägar. Också som specialist ska man kunna göra lönekarriär. Arbetsgivaren borde bättre använda kompetensen som DIK:s medlemmar har för att utveckla verksamheten. Då kan nya vägar skapas som också bör ge effekt i lönekuvertet.
• Använd den individuella lönesättningen som vi är överens om. Lön ska grunda sig på kompetens, ansvar, resultat och arbetsinsatsens betydelse för verksamheten. Individuell lönesättning möjliggör saklig lönespridning.

DIK menar att dessa åtgärder måste vidtas nu. Det är bråttom. De unga medarbetare som väljer att jobba och göra karriär i kommunal sektor måste få lika bra pensioner som om de hade jobbat i privat sektor. Vi kan inte med gott samvete rekommendera medlemmar att satsa på en karriär inom kommunal sektor om arbetsgivaren inte gör allvar av sina intentioner.

Vi har gjort vår del genom att stå bakom både löne- och pensionsavtal. Vad tänker kommuner och landsting göra?

Karin Linder, förbundsordförande DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev