torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Dåliga offentliga boenden måste stängas ned

Ingen ska behöva utsättas för fysiskt eller psykiskt våld på sin arbetsplats. Allvarliga brister i arbetsmiljön på ett privat LSS- eller hvb-boende kan medföra indraget tillstånd. Detsamma måste gälla offentliga utförare.

Publicerad: 10 december 2018, 09:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Detta är en ohållbar ordning som behöver ändras. Inte i framtiden utan snarast möjligt. ” Foto: Carlos Castilla, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

VåldHVBKommunalArbetsmiljöLSSLSS-boenden

REPLIK I debattartikeln ”Sätt stopp för våldet mot personalen” Dagens Samhälle (7/12) lyfter Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund fram att våld och hot mot personalen förekommer på LSS- och hvb-boenden i större utsträckning än i andra branscher. Det är självklart fullständigt orimligt. Ingen arbetstagare ska behöva känna oro eller utsättas för fysiskt eller psykiskt våld på sin arbetsplats.

En stor andel av Svenska Vårds över 140 medlemsföretag driver LSS- och hvb-boenden runt om i vårt land. Välfärdsföretag som drivs av en vilja att varje dag utveckla kvalitet och värna valfrihet till gagn för den enskilde vård- och omsorgstagaren. Som arbetsgivare har våra medlemsföretag ett omfattande ansvar för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö där medarbetare ges möjlighet att känna trygghet och nyttja sin kompetens till fullo. Ett ansvar som tas på största allvar.

I dag finns det emellertid en inbyggd felaktighet i den svenska välfärden i hanteringen av offentliga respektive privata utförare. Inte minst manifesterad när det gäller hvb-boenden. Det handlar om tillståndsplikt och systematisk uppföljning från myndigheter och beställare. Våra medlemsföretag går igenom mycket noggranna tillståndsprövningar för att överhuvudtaget få möjlighet att bedriva verksamhet. Samma krav saknas när det gäller offentligt drivna verksamheter. Det innebär att exempelvis allvarliga brister i arbetsmiljön hos en privat utförare kan medföra indraget tillstånd.

Ett liknande påpekande hos en offentlig utförare renderar en varning eller på sin höjd ekonomiskt vite. Verksamheten tillåts dock att fortsätta. Detta är en ohållbar ordning som behöver ändras. Inte i framtiden utan snarast möjligt. Det är arbetstagare, och i förlängningen vård- och omsorgstagare, som drabbas när kravställandet är olika enbart beroende på driftsform hos utföraren.

En åldrande befolkning, minskade ekonomiska resurser i kombination med kompetensbrist talar entydigt för att det krävs ökat fokus på kvalitet inom svensk välfärd. Då måste arbetsmiljö vara en prioriterad parameter. Svenska Vård har varit pådrivande, i samverkan med bland annat Swedish Standards Institute och ett tjugotal andra aktörer i att ta fram den första svenska standarden för kvalitetssäkring av hvb-boenden. Syftet är att på ett systematiskt sätt erbjuda ett stöd för att organisera, utföra och följa upp den verksamhet som bedrivs. Vår förhoppning är att standarden ska bidra till ökad kvalitet och därigenom en förbättrad arbetsmiljö.

Svenska Vård välkomnar att Kommunal lyfter fram vikten av att förebygga risker och skapa en trygg arbetsmiljö. Vi delar analysen att medarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö ska betraktas som en viktig indikator för kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds. Frågan är dock om Kommunal delar vår syn att det krävs en likvärdig behandling av privata och offentliga utförare för att garantera en kvalitativ verksamhet med goda villkor för personalen? Om så är fallet är Svenska Vård redo att tillsammans med Kommunal intensifiera arbetet med att förbättra arbetsmiljön inom hela den svenska välfärden. Det vore bra för alla parter.

Thomas af Bjur, förbundsdirektör, Svenska Vård

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev