lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Chefer måste få tid att leda

Bra chefer får medarbetare att växa, når de bästa arbetsresultaten och skapar framgångsrika organisationer. Det kräver dock att chefer får rätt förutsättningar för sitt ledarskap, skriver fyra fackförbundsordföranden.

Publicerad: 20 maj 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I dag måndag inleder Fackförbundet ST, Finansförbundet, Unionen och Vision sina årliga ledarskapsdagar i Tylösand. Tillsammans utgör vi det största nätverket för chefer och stödjer cirka 120 000 chefer i deras professionella yrkesroll och utveckling. Våra chefsmedlemmar finns representerade i både offentliga och privata verksamheter, såväl stora som små.

De allra flesta av våra chefsmedlemmar trivs på jobbet och tycker att jobbet de gör är meningsfullt. Det är glädjande! Samtidigt vet vi att många chefer känner stress av att försöka leva upp till ledarskapsidealen. Bland annat eftersom våra antagande om vad en chef gör ofta inte stämmer överens med vad chefer faktiskt gör.

Enligt TCO:s Stressbarometer utför många chefer arbetsuppgifter som man upplever som onödiga, eller som skulle kunna utföras av någon annan person eller yrkesgrupp. Det kan handlar om administrativa uppgifter som dokumentation, utvärderingar och enkäter. Dessa arbetsuppgifter, som ligger utanför professionens kärnuppgifter, bidrar i högre grad än själva kärnuppgifterna till negativ stress och stressymptom.

TCO:s stressbarometer visar också att kvinnor som är chefer med underställd personal upplever en högre arbetsrelaterad psykisk stress än sina manliga kollegor. En förklaring är att kvinnor ofta har mindre handlings- och beslutsutrymme, med sämre möjligheter att lämna över uppgifter till kollegor. Fler kvinnor som är chefer än män som är chefer anger också att de har lite tid att utveckla verksamheten.

Resultaten visar på varningssignaler som arbetsgivarna behöver ta på allvar. Att chefer saknar tid att utveckla verksamheten är ett tecken på en obalans mellan chefskap och ledarskap i våra organisationer. Chefer ägnar i dag allt mer tid till chefskapet; det vill säga ekonomi, planering, organisering, bemanning, administration med mera. Allt medan ledarskapet, det som handlar om att finna drivkrafter, engagemang, motivation och energi bland medarbetarna för att nå bästa möjliga resultat, får stå tillbaka.

Vad ett gott ledarskap är finns det många uppfattningar om, det skiftar också beroende på vilken position man har i organisationen. Vi menar dock att det ytterst handlar om att bygga och underhålla relationer. Relationer som ska möjliggöra att medarbetare både känner sig sedda, får relevant feedback och vet vad man förväntas prestera. Det betyder närvaro och synlighet, och det skapar också tydlighet. Kort sagt handlar det om ett klimat där ”vi gör varandra bra”, för att låna förbundskaptenen och landslagstränaren, Pia Sundhages, ord.

Att bygga relationer kräver tid, och tid är en bristvara för många chefer. Ett effektivt sätt att minska stressen i chefers vardag är därför att frigöra tid så att chefer kan ägna mer tid åt ledarskap. Därför bör företag, kommuner, landsting, bolag, regioner och myndigheter till exempel se över chefers arbetsuppgifter och omfördela arbetet så att de arbetsuppgifter, som lika väl skulle kunna utföras av någon annan, minskar. Arbetsgivarna bör ge chefer ett bättre administrativt stöd och rätt IT-stöd, samt se till att chefer har tillgång till konsultativt stöd i såväl etikfrågor som personal- och verksamhetsfrågor.

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet

Cecilia Fahlberg, förbundsordförande Unionen

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev