fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

C: Vi öppnar för fler nya regioner

Det är dags att lyfta ut mer makt till regionerna när den nya Sverigekartan ritas upp. Lika viktigt som att nya storregioner nu bildas där intresset finns, är att riksdagen accepterar att andra kan vilja stå utanför sammanslagningen, eller vänta med den. Det kan alltså behövas fler än de sex regioner som nu föreslagits.

Publicerad: 9 juni 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bättre transporter, infrastrukturen, landsbygdsutvecklingen och miljöskyddet. Det är några av de frågor som behöver lyftas fram i diskussionen om de nya storregionerna, enligt Centerpartiet. Foto: Erik Nylander, TT


Ämnen i artikeln:

RegionerMyndigheterStörre regionerSamhällsplaneringLandsbygdenTillväxtArbetsmarknadMiljö

Centerpartiet har länge arbetat för att flytta makt och inflytande närmare människor, för en regionalisering av Sverige. I en värld med ökad rörlighet, större arbetsmarknadsregioner och fortsatt globalisering blir detta än mer nödvändigt.

Men, en verklig regionalisering handlar inte bara om gränserna för de nya regionerna. En viktig förutsättning är att makt och inflytande flyttas från staten till de folkvalda regionala självstyrelseorganen. Regionalisering och decentralisering av makt och inflytande måste gå hand i hand. Annars blir reformen bara ett slag i luften.

Vi behöver därför vidga debatten till att handla om vilka nya områden som behöver beslutas av de folkvalda på regional nivå. Vi ser att följande fyra områden kan vara lämpliga:

Regional tillväxt. Ekonomisk tillväxt skapas i hela Sverige. Mycket av förutsättningarna för utveckling av ekonomi och näringsliv avgörs på lokal och regional nivå. Regioner som ska göra skillnad behöver få beslutanderätt över tillväxtfrågor och EU-program, en större andel av anslagen för infrastruktur och regional översiktsplanering.

Större arbetsmarknadsregioner. Bättre infrastruktur, transporter och utveckling inom arbetslivet driver på utvecklingen av större arbetsmarknadsregioner. Vi vill ge regionerna verktyg att arbeta med dessa frågor. Det handlar om sådaant som kompetensförsörjning, integrationsåtgärder och innovationsfrågor.

Utveckling av landsbygden. Vi vill ge regionerna mandat att ta över uppgifter som har stor betydelse för utvecklingen av näringslivet utanför städerna. Det gäller bland annat delar av landsbygdsprogrammet och länsstyrelsernas arbete med tillsyn för djur- och smittskydd.

Regionalt miljöarbete. Vi vill förbättra anpassningen till lokala förutsättningar i miljöarbetet. Regionerna kan hantera anslag för miljöåtgärder som till exempel sanering av mark och medel för skydd av natur.

Detta är några viktiga områden för att få starkare folkvalda regioner som kan bestämma mer över sin utveckling och framtid, och som kan skapa förutsättningar för en effektiv infrastruktur, samt ökad tillväxt och jobb i hela landet. Reformen rör hela den regionala samhällsorganisationen, inte enbart alla län och landsting utan också statens regionala myndighetsorganisation.

En vital del av reformen handlar om att staten måste bli mer effektiv. Statliga myndigheter med verksamhet lokalt måste samverka bättre. Det gäller allt från exempelvis Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket till Lantmäteriet, Polisen, Arbetsmiljöverket och strukturfondsprogrammen. Med regionreformen ges förutsättningar för att statliga myndigheter har samma geografi som de nya folkvalda självstyrelseorganen, vilket är något som möjliggör en sammanhållen, demokratisk och rationell planering av offentliga verksamheter.

Att rita om Sveriges karta är ingen liten sak. Sverige kommer att fungera bättre med en ny regional samhällsorganisation, men för att en regionalisering ska fungera i praktiken är det viktigt med ett brett uttalat stöd från de människor som berörs. För oss är det därför viktigt att regering och riksdag agerar lyhört när de genomför sina respektive delar av regionreformen av de statliga myndigheterna. Det behövs för att den regionala myndighetsstrukturen ska kunna bidra till tillväxt och utveckling i hela Sverige. Den svenska välfärden har inte råd att ha en ineffektiv myndighetsstruktur.

När det gäller de folkvalda regionala självstyrelseorganen är det viktigt att de landsting och regioner som vill ta initiativ och bilda större regioner får möjlighet att göra det snarast. Lika viktigt är det dock att landsting och regioner även får möjlighet att står utanför en större regionbildning. Vi är därför öppna för att det kan behövas fler än de sex regioner som den statliga Indelningskommittén föreslagit, någonting som utredarna Barbro Holmberg och Kent Johansson också själva har öppnat för.

Regionfrågan berör och den diskuteras. Det är självklart. Det är en viktig debatt som nu förs runt om i landet. Ytterst handlar regionreformen om den svenska välfärden och om att hela Sverige ska ha möjlighet att utvecklas. Det vi gör nu kommer att ha betydelse i många år framöver. Vi behöver därför ta steg som möjliggör en fortsatt decentralisering och regionalisering. Vi får inte missa chansen att regionalisera Sverige. För att en regionalisering ska bli verklighet kan den ske i olika takt. Vi behöver vara lyhörda inför att samma takt inte passar alla. På så sätt kan vi få till en regionalisering på riktigt.

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet

Carola Gunnarsson, gruppledare (C) i Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev