måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

C: Myndigheter ska finnas i hela landet

I stället för att motsätta sig decentralisering och lägga ner kontor borde myndigheterna arbeta aktivt med att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet, föreslår Centerpartiet.

Publicerad: 4 september 2015, 04:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Myndigheterna måste förhålla sig till förordningen om regionalt tillväxtarbete, menar Centerpartiet.

Foto: Linda Axelsson/TT


Ämnen i artikeln:

FörvaltningTillväxtSysselsättningRegionalpolitikGlesbygdMyndigheterEtt delat land

Att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet är en av de helt avgörande framtidsutmaningarna för Sverige. I det arbetet har myndigheterna en viktig roll och därför ett stort och tydligt ansvar.

Dessvärre har vi under senaste året fått se prov på myndigheter som väljer att med näbbar och klor motsätta sig decentralisering. Skatteverket har aviserat nedläggning av totalt elva kontor på landsorten – en solklar centralisering som inte gynnar jobb och tillväxt i hela landet.

Man hävdar att man arbetar med decentralisering, men kämpar samtidigt med näbbar och klor för att inte behöva redovisa underlag för kontorsnedläggningen.

I egenskap av skatteutskottets ordförande har jag vid två tillfällen kallat Skatteverkets generaldirektör till utskottet – utan att få se något underlag. På samma vis har jag i kapacitet av ledamot i Skatteverkets insynsråd efterfrågat ett extra insynsråd för att få ta del av underlaget. I det fallet fick jag kort och gott ett nej.

Detta trots att myndigheterna – däribland Skatteverket – ska förhålla sig till förordningen om regionalt tillväxtarbete (2007:713) som tydligt säger att myndigheter ska ”beakta möjligheter till decentralisering av sina verksamheter”. Då är ett anständigt krav att myndigheter åtminstone försöker redovisa på vilket vis kontorsnedläggningar leder till decentralisering.

Vi föreslår därför inför årets partistämma att samtliga myndigheter ska utarbeta strategier för hur arbetet med regionalt tillväxtarbete kan stärkas. Det måste helt enkelt finnas en plan för hur man förhåller sig till exempelvis förordningen om regionalt tillväxtarbete.

De statliga myndigheterna behöver intensifiera sitt arbete med att aktivt bidrar till att skapa förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet och därför är det helt nödvändigt att dessa strategier tas fram och bidrar till en positiv utveckling i hela landet.

Utöver det föreslår vi även en översyn av de statliga myndigheternas lokalkostnader och lokalisering.

Centralisering innebär en risk för att servicen kan försämras och förtroendet för statens verksamhet kan minska i områden där myndigheterna inte är närvarande. Dessutom medför centraliseringarna stora kostnader för staten då lokalhyrorna generellt sett är betydligt högre i storstädernas innerstadsområden.

Decentralisering skulle i stället ge ett antal fördelar. Att verksamheter flyttar från storstädernas innerstadsområden medför lägre kostnader för staten och dessutom skapas möjligheter att omvandla kontorsfastigheter i attraktiva lägen till bostäder. Men det innebär också stora möjligheter för de delar av landet som inte haft samma positiva utveckling som storstäderna.

Verksamheten vid de statliga myndigheterna är oftast kvalificerad verksamhet som kräver hög kompetens hos de anställda. Att fler delar av landet kan erbjuda högutbildad arbetskraft kvalificerade jobb är en styrka och kan dessutom leda till möjligheter för exempelvis utbildningsväsendet och näringslivet att dra nytta av den positiva utvecklingen i regionen och utveckla sin verksamhet.

Per Åsling, riksdagsledamot (C), Jämtland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev