Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Bryt tabut kring psykiska sjukdomar

Skam- och skuldkänslor hindrar människor med psykisk ohälsa att söka hjälp, vara sociala och arbeta. Med konkreta insatser kan vi bryta den sociala isoleringen och öppna upp arbetsmarknaden också för dessa personer.

Publicerad: 24 november 2011, 10:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningPsykisk ohälsa

I Sverige har vi aldrig haft det lika bra rent materiellt som nu. Trots det lever en av fyra personer med psykisk ohälsa – till exempel ångest, depressioner, självmordstankar eller vanföreställningar. För några utvecklas det till livslånga sjukdomar. Skam- och skuldkänslor hindrar människor från att söka hjälp, vara sociala och stanna i arbete. Mer än två av tre personer hemlighåller de psykiska problemen för sin omgivning. Att det fortfarande betraktas som tabubelagt att prata om psykisk ohälsa gör att okunskapen hos allmänheten är stor.

Att hitta ett arbete och skapa egen försörjning är en nyckelfaktor för att människor ska kunna leva ett så fritt, delaktigt och rikt liv som möjligt. Många människor med psykisk ohälsa förvägras denna möjlighet. Konsekvensen av arbetslöshet och utanförskap blir att många lever på bidrag, vilket leder till social isolering, passivisering och fattigdom.

En vanlig uppfattning är att personer med psykisk ohälsa inte klarar av att sköta ett jobb. I en akut sjukdomsfas och under flera sjukdomsförlopp kan det vara så. Men många har vilja, förmåga och kompetens att ta steget från bidragsberoende till förvärvsarbete. Trots det förblir arbetslösheten hög bland personer med psykisk ohälsa. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det stora flertalet av dem som någon gång i livet upplever psykisk ohälsa redan har ett arbete.

Den höga arbetslösheten beror på flera faktorer. Handisam, den myndighet som samordnar funktionshinderspolitiken, har i samarbete med Novus nyligen genomfört en studie om chefers attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Sex av tio chefer kan tänka sig att anställa en person med erfarenhet av psykisk ohälsa. Endast 45 procent av cheferna anser att de har god kunskap hur man som chef ska agera för att stödja anställda som får problem med sin psykiska hälsa. Mer än varannan chef uppger att det på företaget saknas policy och rutiner för hur man som chef ska agera när en anställd har psykisk ohälsa.

Kunskaperna måste förbättras om vad det innebär att leva med psykisk ohälsa och vilka former av stöd dessa personer behöver för att hitta arbete. Om man vågar prata öppet om psykisk ohälsa finns det möjlighet att påverka attityder i samhället och skapa acceptans och förståelse. Därför har projektet (H)järnkoll, som drivs av Handisam, ett samarbete med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som agerar ”ambassadörer” och delar med sig av sina erfarenheter.

Många med psykisk ohälsa lever tillbakadragna liv och drar sig från att söka jobb. Mer än fyra av tio personer med psykisk ohälsa svarar ja på frågan ”Har du hindrat dig själv från att söka ett arbete”. Här är det viktigt att samhället och personer runtomkring de som har svårigheter erbjuder stöd.

Statliga myndigheter, landsting och kommuner måste vara ett föredöme och erbjuda såväl praktikplatser som anställningar för personer med psykisk ohälsa. I Stockholms stads budget för 2012 fastslås att fler personer ska gå från daglig verksamhet till ett arbete och att staden ska anställa fler personer med funktionsnedsättningar. Det finns mer att göra. Kommuner och landsting kan ställa krav på leverantörer av offentliga tjänster att i upphandlingar visa hur man arbetar med mångfald när det gäller personer med olika funktionsnedsättningar.

Näringslivet behöver också ta ett större ansvar. Många företag talar om vikten av samhällsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), och har därmed exempelvis en stark miljöprofil eller förespråkar rättvis handel. Men få företag prioriterar ett liknande engagemang för att anställa personer med funktionsnedsättningar. På samma sätt som det ska vara en självklarhet att anställa såväl män som kvinnor, eller personer med olika etnisk bakgrund, måste företagen inse att personer med funktionsnedsättningar är en resurs som tillför nya kunskaper.

Med hjälp av stöd, arbetsförberedande träning och rätt arbetsuppgifter kan många personer med psykiska funktionsnedsättningar komma in på arbetsmarknaden. Det kan kräva viss anpassning från arbetsgivaren, till exempel tydligare arbetsinstruktioner, att arbetsuppgifterna görs enklare, flexibla raster, minskad arbetstid och stöd i att hantera olika sociala situationer. Det är det värt. Alternativet är att tigande acceptera ett stort mänskligt lidande och höga samhällsekonomiska kostnader och mänskligt sett ett fattigare samhälle.

Ewa Samuelsson, biträdande socialborgarråd (KD), Stockholm

Carl Älfvåg, Generaldirektör Handisam

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev