Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Brandsäkerheten tummar vi aldrig på

Stockholms stads kemikalieplan kritiseras för att den påstås vilja fasa ut alla flamskyddsmedel, vilket skulle kunna innebära en risk för katastrofer på skolorna. Men det är inte sant.

Publicerad: 11 juni 2014, 05:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöFörskola

REPLIK. Magnus Jörsmo, vd för Deflamo, ifrågasätter i en debattartikel i DS vad han uppfattar att Stockholms stads kemikalieplan 2014-19 säger om flamskyddsmedel. Resonemangen verkar dock bygga på missförstånd om stadens ambitioner så som de uttrycks i planen. Vi vill därför från Stockholms stads sida klargöra vad kemikalieplanen säger.

Jörsmo påstår att staden enbart pekar ut en grupp flamskyddsmedel som oönskade, de bromerade. Det skulle kunna leda till att andra medel, med liknande eller ännu värre egenskaper används i stället. Å andra sidan påstår han att planen skulle säga att alla flamskyddsmedel ska undvikas. Ingen av dessa beskrivningar är korrekt.

I kemikalieplanen utgår Stockholms stad inte från ämnens kemiska struktur eller deras användningsområde utan från deras miljö- och hälsoegenskaper. Vi pratar om utfasningsämnen respektive prioriterade riskminskningsämnen med de definitioner som Kemikalieinspektionen har gett begreppen.

Vi gör det just för att undvika den risk som Jörsmo pekar på: Vi vill inte att utpekade ämnen ska ersättas av andra lika dåliga eller sämre och därför säger vi i stället vilka egenskaper som är oönskade. Staden ska självklart heller inte genom att undvika farliga ämnen kompromissa med brandsäkerheten.

Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sida vill vi göra några förtydliganden kring användandet av flamskyddsmedel kopplat till en bra nivå på brandskyddet. Det är naturligtvis viktigt att ha ett bra brandskydd och den lösa inredningen, exempelvis möbler, är en del i den totala brandsäkerheten.

Utifrån den aktuella verksamheten och byggnadens utformning måste en bedömning göras om vilka egenskaper avseende brand som inredningen ska uppfylla. Detta innebär dock inte att det därmed ska finnas krav på att flamskyddsmedel används.

Det är produktens egenskaper som är intressant och flamskyddsmedel är ett sätt att ge ett material bättre egenskaper än det har utan denna tillsats. Ett alternativ till att använda en produkt med flamskyddsmedel är att välja ett material som uppfyller de egenskaper som efterfrågas naturligt, utan att flamskyddsmedel behöver tillsättas.

Sammanfattningsvis vill vi från myndigheten klargöra att det inte finns något motsatsförhållande mellan ett skäligt brandskydd och en vilja att fasa ut vissa flamskyddsmedel. Däremot måste givetvis även i fortsättningen relevanta krav ställas avseende produkters brandegenskaper.

Per Ankersjö, Stadsmiljöborgaråd (C) Stockholms stad

Arne Jamtrot, Samordnare för Stockholms stads kemikaliecentrum

Per Karlsson, Brandingenjör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöFörskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev